تبیان، دستیار زندگی
 اقامت كوتاه مدت در ارتقاعات ، عملكرد ورزشی را افزایش می دهد . نتایج پژوهش محققین بر روی شماری از ورزشكاران حاكی است 3 هفته اقامت در ارتفاع 4500 متری بصـــــــورت 4 ساعت روزانه و 5 روز در هفته اثربخشی قابل توجهی بر عملك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر اقامت در ارتفاعات بر عملكرد ورزشی

اقامت كوتاه مدت در ارتقاعات ، عملكرد ورزشی را افزایش می دهد .

نتایج پژوهش محققین بر روی شماری از ورزشكاران حاكی است 3 هفته اقامت در ارتفاع 4500 متری بصـــــــورت 4 ساعت روزانه و 5 روز در هفته اثربخشی قابل توجهی بر عملكرد دارد .

به گفته محققین افزایش درصد اكسیژن اشباع شده به هنگام استراحت علت این اثر شناخته شده است .