تبیان، دستیار زندگی
جمع بندی کلی تحلیل محتوا
جمع بندی کلی تحلیل محتوا
جمع بندی کلی تحلیل محتوا
توا (تحلیل محتوا- 10) دراین مقاله بر آنیم تا با توجه به داده های آماری به دست آمده به نکاتی درباب فرضیه، سوالات و اهداف اشاره کنیم. الف- فرضیه تحقیق این بود " بعضی از سریالهای تلویزیونی با موضوع تعدد زوجات با ارائه تدریجی ت...
نتیجه پرسشنامه تعدد زوجات
نتیجه پرسشنامه تعدد زوجات
نتیجه پرسشنامه تعدد زوجات
جات (تحلیل محتوا- 11) در این مقاله قصد بر آن است تا آخرین نتایج مربوط به تحقیق "تعدد زوجات" را بیان کنیم. این نتایج مربوط به پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن سنجش موافقت یا مخالفت مخاطبان سه سریال "مهر خاموش"، "مسافری از ...
طرح تحقیق تعدد زوجات
طرح تحقیق تعدد زوجات
طرح تحقیق تعدد زوجات
نتایج داده های تحلیل محتوا - جدول ج (تحلیل محتوا-8) تحلیل جدول ج – 1: نوع برخورد افراد با مسئله تعدد زوجات جدول ج – 2 : نوع برخورد زنان با موضوع تعدد زوجات   ن وع برخورد مردان با موضوع تعدد زوجات مقایسه ی انواع پذیرش بی...
نتایج داده های تحلیل محتوا- بخش دوم
نتایج داده های تحلیل محتوا- بخش دوم
نتایج داده های تحلیل محتوا- بخش دوم
ا ( جدول ب ) تحلیل محتوا-7 در قسمت قبل به مطلب نتایج داده های تحلیل محتوای سریال ها ( جدول الف) پرداختیم . اینک در ادامه می خوانیم... در جدول «ب» وضعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی اعضای خانواده های دو زنی در هر یک از سریال ها م...
نتایج داده های تحلیل محتوا – تحقیق تعدد زوجات
نتایج داده های تحلیل محتوا – تحقیق تعدد زوجات
نتایج داده های تحلیل محتوا – تحقیق تعدد زوجات
ف ) (تحلیل محتوا-6) در سری مقالاتی كه با عنوان «نتایج داده های تحلیل محتوا» ارائه می شود، به تحلیل مقولات كدگذاری شده تحقیق( كه قبلاً در مقولات جدول الف  عرضه شده بود) می پردازیم. ضمناً دركنار تحلیل ها، جداولی نیز ك...
چهارچوب نظری تحقیق تعدد زوجات
چهارچوب نظری تحقیق تعدد زوجات
چهارچوب نظری تحقیق تعدد زوجات
مقالات - 15 کاربران عزیز! در این بخش به مبانی نظری تحقیق در مورد" چگونگی تأثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان " خواهیم پرداخت. یکی از جنبه های مباحث ارتباطی که مدتهاست ذهن پژوهشگران این رشته را به خود مشغول کرده، بحث تأثیرات پیام...
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات (7)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات (7)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات (7)
مقالات (14) (بخش سوم مقاله خانم اشرف بروجردی) بخش اول مقاله اشرف بروجردی بخش دوم مقاله اشرف بروجردی بررسی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و عقد نامه ها در مورد تعدد زوجات در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 1119 چنین آمده ...
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 7 »
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 7 »
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 7 »
تفسیر و تحلیل (17) تحلیل سریال بانویی دیگر (قسمت اول) تحلیل سریال بانویی دیگر ( قسمت دوم) تحلیل سریال بانویی دیگر (قسمت سوم) تحلیل سریال بانویی دیگر (قسمت چهارم) تحلیل سریال بانویی دیگر (قسمت پنجم) تحلیل سریال بانویی دیگر (ق...
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(6)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(6)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(6)
مقالات (13) قسمت دوم مقاله خانم اشرف بروجردی : g> بررسی آیات قرآن در مورد تعدد زوجات در اسلام "و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فوا حدة او ما ملکت ایمانکم ...
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 6 »
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 6 »
« تفسیر وتحلیل سریال بانویی دیگر 6 »
تفسیر و تحلیل (16) در این قسمت ، نقد و تحلیل سریال بانویی دیگر را ، با بررسی شخصیت «خانم صابری» مدیر مسئول نشریه «بانوی اول» ادامه می دهیم. خانم صابری را در سریال «بانویی دیگر» به نوعی می توان رهبر دفاع از حقوق زنان معرفی ک...
تحلیل و تفسیر سریال بانویی دیگر(4)
تحلیل و تفسیر سریال بانویی دیگر(4)
تحلیل و تفسیر سریال بانویی دیگر(4)
) تحلیل و تفسیر (14) دراین بخش از سیر بررسی شخصیت های درگیر با موضوع تعدد زوجات در سریال« بانویی دیگر » به شخصیت « شیرین ستوده » می پردازیم. شخصیت "شیرین" در داستان از چند جهت حائز اهمیت است. از آنجا که او به عنوان همسردوم در...
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(5)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(5)
گزارشی از تحقیقات انجام شده در زمینه تعدد زوجات(5)
مقالات (12) تنها تحقیق موجود در گروه زنان « پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» در زمینه تعدد زوجات ، مربوط به خانم اشرف بروجردی است که این مبحث را از دیدگاه دینی مورد بررسی قرار داده، و به قرائن و شواهد قانونی نیز اشاره ...
مورمونیسم و سنت چند همسری
مورمونیسم و سنت چند همسری
مورمونیسم و سنت چند همسری
مقالات(11) اینجا دهكده كوچك «سالت لیك سیتی» واقع در ایالت «یوتا»ی آمریكا است. هشت سال پیش «لوآن كینگستون» دختر ?? ساله یوتایی به اجبار و اصرار والدین متعصب خود به عقد یكی از اقوام دور مادرش در آمد، پسر ?? ساله ای كه برای با...
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر (2)
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر (2)
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر (2)
تفسیر و تحلیل (12) در مقاله پیش ، به ارائه خلاصه ای از سریال " بانویی دیگر" پرداختیم، اکنون در مقالات پیاپی با توجه به رفتار ، گفتار، و تفکرات خاص هر یک از کاراکترها ،به نقد و تحلیل شخصیت های این سریال – که هر یک ...
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (4)
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (4)
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (4)
مقالات (10) کاربران عزیز! گروه تحقیقی ما صرفاً به جمع آوری تحقیقات و پایان نامه هایی پرداخته است که در زمینه تعدد زوجات در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی موجود است و ذکر مطالب و دیدگاه های مطرح شده در این تحقیقات ، به هیچ وجه ح...
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر(1)
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر(1)
تفسیر و تحلیل سریال بانویی دیگر(1)
تفسیر و تحلیل ( 12) سریال « بانویی دیگر» در واقع نقطه اوج طرح مبحث تعدد زوجات در سریال های اخیر تلویزیون بود که از زوایای گوناگونی به این موضوع پرداخت . این سریال در ایام نوروز 1383 از شبکه پنج سیما پخش شد. در اینجا به ارائه...
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات(3)
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات(3)
گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات(3)
در این قسمت به خلاصه پژوهشی پرداخته می شود که "چند همسری از نظر اسلام" را مورد بررسی قرار داده است. موضوع پایان نامه: چند همسری ازنظر اسلام محقق: محمد جعفری زمستان 73 دانشگاه تهران/ دانشکده علوم اجتماعی. این پایان ...