تبیان، دستیار زندگی
ایجاد پیوندهای ضعیف بین مولکول‌های هیدروژن از زنجیره‌های پلی‌مری مجاور سبب ایجاد فازی در آن‌ها شده است که مایعات غیر نیوتنی خوانده می‌شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطالعه‌ی ویژگی‌های خمیر پلی‌مری - جلسه ششم

اهداف جلسه: -------------------

وسایل مورد نیاز: ظرف پتری، خمیر پلی‌مری که در جلسه‌ی قبل درست کردید، اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم، ماژیک با جوهر محلول در آب، ماژیک اسپیریت (ضد آب مخصوص سطوح لغزنده مثل استیل و شیشه)، کاغذ، سطح لغزنده مثل شیشه‌ی روی میز کار یا یک سینی استیل

ساخت پلیمر های ساده - جلسه ششم

زمان عملیاتی:

- ۲ ساعت برای جست و جو در منابع
- دو جلسه‌ی ۱ ساعته برای اجر
- ۲ ساعت برای ثبت داده‌ها

روند کار:

جست و جوی دانسته‌ها

اتفاقی که در دو آزمایش قبلی روی داده است، واکنش متقاطع نام دارد. ایجاد پیوندهای ضعیف بین مولکول‌های هیدروژن از زنجیره‌های پلی‌مری مجاور سبب ایجاد فازی در آن‌ها شده است که مایعات غیر نیوتنی خوانده می‌شوند. موادی که در این حالت فیزیکی قرار دارند تحت شرایط استرس مثل کشش یا هم‌زدن سریع، منبسط شده و سفت می‌شوند.

ویژگی‌های این گونه مواد با بیش‌تر موادی که ما می‌شناسیم متفاوت است. مثال‌های دیگر مواد غیرنیوتنی شن مرطوب سواحل، برخی از جوهر پرینترها و محلول‌های نشاسته می‌باشد. این مواد به خاطر ویژگی کش‌سانی‌شان مثل سایر مایعات پخش و پلا نمی‌شوند و در صورت وارونه کردن ظرف‌شان نمی ریزند.

• در سایت‌ها و کتاب‌های آموزشی جست‌وجو کنید و ببینید چه ویژگی‌های فیزیکی می‌یابید که می‌توانید به آزمایش آن‌ها بپردازید.

• درباره‌ی کاربردهای این خمیرها نیز می‌توانید جست‌وجوی حرفه‌ای انجام دهید. اما این کار نیاز به دانش زبان انگلیسی نسبتاً خوبی دارد. شاید با مراجعه به بخش مرجع کتاب‌خانه‌ی دانشگاه‌هایی که در آن‌ها رشته‌ی شیمی تدریس می‌شود بتوانید منابعی فارسی راجع به مطالعاتی روی این خمیرها بیابید.

• یکی از کاربردهایی که می‌توان پیشنهاد کرد، تولید این خمیرها به صورت خوراکی است. روش پیشنهادی شما برا ی تولید چنین خمیری چیست؟

• کلیدواژه‌های بیوپلی‌مر، پلی‌مرهای سنتتیک، پلی‌مرهای آلی، پلی‌مرهای خوراکی و کاربرد آن‌ها را دنبال کنید و با دنیای بزرگ پلی‌مرها آشنا شوید.

آزمایش

1. نام خود را با دو نوع ماژیک آبی و ضد آب روی کاغذ بنویسید. خمیر را روی هر کدام از آن‌ها بگذارید و فشار دهید. سپس به آرامی خمیر را بلند کنید. چه اتفاقی برا ی نوشته و خمیر می‌افتد. آیا نوع کاغذ از نظر زبری تغییری در مشاهدات شما ایجاد می‌کند؟

2. یک تکه‌ی کوچک از خمیر را در یک ظرف پتری قرار دهید. به آن قطره قطره اسید هیدروکلریک (اسید کلریدریک) رقیق اضافه کنید. قطره‌ها را بشمارید و پس از هر قطره خوب به هم بزنید. زمانی که متوجه تغییری شدید، تعداد قطره‌ها را ثبت کنید.

3. حالا محلول هیدرکسید سدیم رقیق را به همان روش مرحله‌ی ۴ به کار بگیرید و تعداد قطره‌ها را به محض مشاهده‌ی تغییر ثبت کنید. آیا می توان آزمایش ۲ و ۳ را بارها تکرار کرد و همان نتیجه را مشاهده نمود؟

تکلیف:

۱. نتایج مشاهدات خود را با عکس یا فیلم ثبت کنید.

۲. دلیل این که با افزودن اسید خمیر شما شل می‌شود را بیابید.

۳. درباره‌ی علت رفتار عجیب مایعات نیوتنی جست‌وجو کنید و در مقاله‌ی خود به آن‌ها اشاره نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ----------------------

منابع مطالعه: ------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: مریم یزدان پرست - تنظیم: یگانه داودی

ساخت پلییمر های ساده - جلسه اول

ساخت پلییمر های ساده - جلسه دوم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه سوم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه چهارم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه پنجم

ساخت پلیمر های ساده - جلسه ششم