تبیان، دستیار زندگی
کی از ترکیبات شیمیایی که پا را از حیطه شیمی فراتر گذاشته ودر محیط زیست نیز وارد شده است پلی‌مرها می‌باشند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با پلی‌مرها - جلسه اول

اهداف جلسه: ----------------------------

وسایل مورد نیاز: قلم، کاغذ، منابع علمی، رایانه، اینترنت

ساخت پلیمر های ساده - جلسه اول

زمان عملیاتی:

- دو ساعت برای جست و جوی در منابع
- یک جلسه‌ی ۱ ساعته برای انجام آزمایش‌ها
- ۱ ساعت برای ثبت داده‌ها

روند کار:

جست و جوی دانسته‌ها

دانش شیمی می‌تواند دنیای بازی با مواد و ترکیبات شیمیایی باشد. گاهی میان این علم با دیگر حیطه‌های دانش پل‌هایی به وجود می‌آید، دو علم را در هم تنیده و سبب تولد علوم میان‌رشته‌ای می‌گردد. یکی از ترکیبات شیمیایی که پا را از حیطه شیمی فراتر گذاشته ودر محیط زیست نیز وارد شده است پلی‌مرها می‌باشند.

پلی‌مرها موادی با فرمول‌های متنوع ساده و یا پیچیده می‌باشند که گاه به راحتی و گاه با واکنش‌های متعدد شیمیایی تهیه می‌شوند و که امروزه سهم زیادی در زندگی بشر دارند. به تصاویر زیر نگاه کنید.

ساخت پلیمر های ساده - جلسه اول    

چسب، پلاستیک، شیشه و بسیاری از پدیده‌های دیگری پیرامون ما از پلی‌مرها یا بس‌پارها ساخته شده‌اند. پلی‌مرها می‌توانند در همه جای زندگی از جمله در وسایل منزل، بازی، پزشکی، بسیاری صنایع مثل بسته بندی و ... حضور و کاربرد داشته باشند.

ساخت پلیمر های ساده - جلسه اولساخت پلیمر های ساده - جلسه اول

در این پروژه شما با دسته‌ی جالبی از آن‌ها آشنا می‌شوید که به راحتی تهیه می‌شوند. اگر حوصله و دانش بیش‌تری به کار بگیرید. حتی خود شما می‌توانید پدیدآورنده‌ی پلی‌مرهای جدید و جالب باشید. بیایید راجع به پلی‌مرها بیش‌تر بدانیم.

• تعریف پلی‌مر چیست؟
• تاریخ‌چه‌ی پیدایش وساخت پلی‌مر چیست؟ 
• انواع پلی‌مرها کدام‌اند؟
• پلی‌مرها چه کاربردهایی دارند؟
• ساختار شیمیایی پلی‌مرها چگونه است؟
• و سر آخر ویژگی‌های پلی‌مرها و تفاوت آن‌ها با دیگر مواد چیست؟

پلی‌مرها از پیوستن متوالی و زنجیروار واحدهای تکراری به نام منومر (تک‌پار) ساخته شده‌اند. این مولكول‌ها که خود از چند اتم تشکیل شده‌اند، با قابلیت انجام واكنش، زیر بنای پلی‌مرها هستند.

اجرا

1. به اطراف خود با دقت بنگرید. وسایل وموادی را که فکر می‌کنید از پلی‌مرها تهیه شده‌اند فهرست کنید و در صورت امکان با یک دوربین عکاسی از آن‌ها تصویربرداری نمایید.

2. شکل زیر طرحی گرافیکی از ماکت یک پلی‌مر است. به فهرست خود رجوع کنید و ببینید هر کدام از آن‌ها از چه پلی‌مری ساخته شده‌اند. یکی از آن‌ها را برگزیده و با جست و جو در منابع اینترنتی درباره‌ی آن تحقیق کنید. ساختار منومر‌های تشکیل‌دهنده‌ی پلی‌مر شما چیست. از چه مولکول‌هایی درست شده است. مولکول‌ها چگونه به هم متصل شده‌اند؟

ساخت پلیمر های ساده - جلسه ششم

تکلیف:

۱. فهرست خود را در قالب یک جدول به شکل زیر آماده کرده و گزارش کنید.

نام شئ مثال: قوطی آب معدنینشاستهچسب
پلی‌مر تشکیل‌دهندهکیسه‌های پلاستیکی
منومرهای سازندهاتیلن
عناصر موجود در پلیمرC, O, H
فرمول شیمیایی منو‌مرC2H4
فرمول خطی منومر
فرمول خطی پلیمر

آیا می‌توانید به ستون اول مشخصه‌های دیگری اضافه کنید؟

۲. پلی‌مر انتخابی‌ خود را به صورت شکل شماتیک و یا ماکت حجمی بازسازی کنید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ------------------------

منابع مطالعه: -------------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: مریم یزدان پرست - تنظیم: یگانه داودی

ساخت پلییمر های ساده - جلسه اول

ساخت پلییمر های ساده - جلسه دوم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه سوم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه چهارم

ساخت پلییمر های ساده - جلسه پنجم

ساخت پلیمر های ساده - جلسه ششم