تبیان، دستیار زندگی
هر دو نوع لانچر ساده به یک پایه ای نیازمند است که راکت را تا لحطه ی پرتاب نگه دارد. با یک لوله یا یک جعبه یا..... می توان پایه ای درست کرد تا برای پرتاب آماده شویم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه هشتم: آماده سازی سکوی پرتاب و پرتاب راکت

موضوع پروژه: پرتاب

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

مهارت:

  • آشنایی با زمین تست و حل مشکلات احتمالی

وسایل مورد نیاز:

• زمینی بزرگ و بدون مانع

• مواد لازم برای ساخت سکو

زمان عملیاتی: یک ساعت و نیم

روند کار:

هر دو نوع لانچر ساده به یک پایه ای نیازمند است که راکت را تا لحطه ی پرتاب نگه دارد. با یک لوله یا یک جعبه یا..... می توان پایه ای درست کرد تا برای پرتاب آماده شویم. بسته به لوازم در دسترس و خلاقیت دانش آموزان باید سکویی درست کرد تا بطری نوشابه روی آن قرار بگیرد.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه هشتم

این جا با یک لوله ی ضخیم این پایه را درست کرده ایم. از یک شکاف در دیواره ی آن می توان شیلنگ تلمبه را داخل آن برد تا به راکت وصل شود.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه هشتم

اگر تا حالا گام به گام با ما همراه بوده اید و نکات را رعایت کرده اید پس همه چیز آماده ی یک پرتاب خوب است! با انتخاب یک مکان مناسب برای پرتاب و آوردن راکت و لانچر و پایه و تلمبه قطعات را به هم متصل می کنیم.

می توان با هر زاویه ای راکت را پرتاب کرد. اما اصلا توصیه نمی شود راکت را بدون چتر نجات به صورت عمود زد. زیرا احتمال اصابت آن به خود افراد می رود. بیشترین برد ممکن بستگی به نوع راکت و شرایط دیگری دارد. اما حدود آن در حوالی 45 درجه است.

همان طور که گفته شد باید درون بطری مقداری آب بریزیم. اما مقدار آن بر حسب آزمایش های متفاوت و محاسبات نرم افزارهای شبیه ساز باید چیزی حدود 30% تا 40 % حجم بطری باشد که البته این نیز به متغیرهای زیادی وابسته است . در فایل های ضمیمه می توانید این متغیرها را بررسی بیشتری بکنید.

در انتها باید گفت که بهترین راه رسیدن به برد بیشتر تست کردن شرایط گوناگون است که با پرتاب های متفاوت تجربیات خوبی به دست می آورید که البته لذت بخش نیز هست!!

تکالیف:

نوع تغییر تشریح نتییجه ی تغییر آیا برد راکت بیشتر شد؟

تکلیف: در پرتاب کردن راکت های مختلف و حتی پرتاب یک راکت به دفعات پارامترهایی دخالت دارند که با عوض شدن آن ها نتیجه ی پرتاب متفاوت می شود مانند مقدار آب، زاویه، خروجی نازل، تعداد باله، شکل باله و ....

در جدول زیر این تغییرات را ثبت کنید تا بتوانید حالت ایده آل راکت را به دست بیاورید.

نوع تغییرتشریح نتیجه تغییر آیا برد راکت بیشتر شد؟
-------- -------- --------
 -------- -------- --------
 -------- -------- --------

محل بازدید/ اردو/ خرید: -----------------------

منابع مطالعه: -------------------------

مرجع کمکی:


Bottle Modifications for Better Flights

Water Rockets - 1 litre Power Rocket

Water Rockets - 12 litre 5 bottle

Water Rockets - 1½ litre 'Egglofter

Water Rockets - Silver 2 Litre Rocket

Water Rockets - 6 litre 3 bottle

Water Rockets - 4 litre 2 bottle

Water Rockets - 2 Stage Rocket

Water Rockets - 2 Litre Dart Rocket

Water Rockets - 250 mls

Water Rockets - 2 litre

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه اول

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه دوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه سوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه ششم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هشتم