تبیان، دستیار زندگی
از دوچرخه سازی یا پنچرگیری یک والف می گیریم (والف قسمتی است در تیوب چرخ که تلمبه را به آن وصل می کنیم. در شکل ببینید!) یا یک تیوب پنچر یا خراب بگیریم و والف آن را از انتها ببریم و از تیوب جدا کنیم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه ششم: ساخت مکانیزم جدایش 1

موضوع پروژه: روند ساخت یک سکوی پرتاب

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

دانش:

       شناخت والف ها

مهارت:

بینش:

      ابتکار و خلاقیت برای رسیدن به هدف

وسایل مورد نیاز:

1 . والف (valve) دوچرخه یا ماشین

2. در نوشابه

3. دریل

4. لوله پلیکا یا چیزی شبیه به آن

5. چسب دوقلو

زمان عملیاتی: یک ساعت و نیم

روند کار:

این لانچر از نوعی است که در آن با زیاد شدن فشار، راکت رها می شود.

1. از دوچرخه سازی یا پنچرگیری یک والف می گیریم (والف قسمتی است در تیوب چرخ که تلمبه را به آن وصل می کنیم. در شکل ببینید!) یا یک تیوب پنچر یا خراب بگیریم و والف آن را از انتها ببریم و از تیوب جدا کنیم.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه ششم

2. قسمت داخلی آن را در می آوریم که البته برای لاستیک ماشین کار سختی است و بهتر است که از فروشنده بخواهید این کار را برایتان انجام بدهد!

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه ششم

3. در مرکز در نوشابه سوراخی به وجود می آوریم تا والف کیپ درون آن برود. دقت کنید حتما سوراخ در وسط بخورد و سر پیچ دار آن به سمت بیرون باشد مانند شکل.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه ششم

4. از داخل با چسب دوقلو دور سوراخ را کامل بپوشانید تا هوا از آنجا نشت نکند و به طور ایستاده در جایی گرم چند دقیقه ای قرار دهید تا کاملا چسب دوقلو محکم شود.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه ششم

5. حال در نوشابه را به انتهای راکت محکم ببندید.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه ششم

6. با بستن سر تلمبه به انتهای والف بسته شده و تلمبه زدن و بالا بردن فشار، والف از تلمبه در می رود و راکت پرتاب می شود.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ---------------------

منابع مطالعه: -------------------

مرجع کمکی: --------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه اول

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه دوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه سوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه ششم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هشتم