تبیان، دستیار زندگی
بالچه ها را با چسب تفنگی(حرارتی) بچسبانید. کمی چسب برای چسباندن هر بالچه کافی است. وزن اضافی باعث کم شدن برد راکت می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه چهارم: چسباندن باله ها و متعادل کردن راکت

موضوع پروژه: نهایی سازی راکت

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

دانش:

مهارت:

  • تمرین کار گروهی
  • کار با چسب و دقت در کار

وسایل مورد نیاز: ابزار مورد نیاز و مواد اولیه ی گفته شده

زمان عملیاتی: یک ساعت و نیم

روند کار:

بالچه ها را با چسب تفنگی(حرارتی) بچسبانید. کمی چسب برای چسباندن هر بالچه کافی است. وزن اضافی باعث کم شدن برد راکت می شود.

محل نصب باله ها روی بدنه را در شکل زیر دقت کنید:

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه چهارم

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه چهارم

حتما باله ها با زوایای برابر روی بدنه ی راکت نصب شوند و نسبت به محور عمودی راکت موازی باشند و بالا و پایین نصب نشوند! تک تک هر باله را در جای تعیین شده اش بچسبانید و صبر کنید تا کامل خشک شود. سپس باله ی بعدی را چسب بزنید و ادامه دهید. کار بعدی اضافه کردن وزنه به سر راکت است.

با توجه به فضای خالی ای که در هنگام درست کردن بدنه در سر راکت گذاشتیم، (قسمت مشخص شده در شکل) حال می توانیم در آن جا وزنه اضافه کنیم تا راکت مان پرواز خوبی داشته باشد.

در انتها حفره ی سر راکت را با یک توپ تخم مرغی نصف شده یا هر چیزی شبیه به آن می پوشانیم تا سر راکت پوشیده شود و راکت کامل گردد. عموما راکت های به این شکل کمتر از 200 گرم وزن دارند که 30 تا 50 گرم آن وزن خود بطری است. مقدار وزن سر را باید تجربی و با توجه به نکته ی یاد شده انتخاب کرد.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه چهارم

قبل از این که سراغ پرتاب برویم باید راکت را از لحاظ وزن و پایداری تست کنیم. بهتر است که با یک نخ ضخیم حدودا 3 متری راکت را از مرکز جرم ببندیم و با سرعت بچرخانیم و نتیجه را مقایسه کنیم :

اگر راکت در مسیر دایره ای پایدار می چرخید، راکت آماده ی پرتاب است!

اگر زود سر راکت به سمت زمین کشیده می شد : وزنه سر را کم کنید.

اگر سر راکت به بالا یا پایین سریع بر می گشت : وزنه را افزایش دهید.

اگر حرکت نوسانی بالا و پایینی داشت : باله ها یا خوب نیستند یا خوب وصل نشده اند

اگر باله ای کنده شد : باله ها کم چسب خورده اند و نیاز به استحکام بیشتری دارند

تکلیف: --------------------------

محل بازدید/ اردو/ خرید: ----------------------------------

منابع مطالعه: ----------------------------

مرجع کمکی: فایل کتاب الکترونیکی Soda-Bottle-Water-Rocket

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه اول

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه دوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه سوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه ششم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هشتم