تبیان، دستیار زندگی
اضافه کردن باله ها در موشک ها برای سرعت دادن یا آیرودینامیک کردن آنها نیست. بلکه داشتن باله ها در راکت باعث پایداری و حرکت ثابت تر و منظم تر آن در هوا می شود و از پیچ و تاب خوردن آن در مسیر حرکتش جلوگیری می کند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه سوم: آماده سازی باله ها

موضوع پروژه: ساخت باله و پایدارکننده ها

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

دانش:

  • درک مسئله ی پایداری و چرایی آن

  • آشنایی با مرکز جرم و مرکز فشار

مهارت:

  • آشنایی با برش انواع لوازم

بینش:

توجه به این که بعضی فاکتورها چقدر اهمیت دارند

وسایل مورد نیاز: ابزار مورد نیاز و مواد اولیه ی گفته شده

زمان عملیاتی: یک ساعت و نیم

روند کار:

اضافه کردن باله ها در موشک ها برای سرعت دادن یا آیرودینامیک کردن آنها نیست. بلکه داشتن باله ها در راکت باعث پایداری و حرکت ثابت تر و منظم تر آن در هوا می شود و از پیچ و تاب خوردن آن در مسیر حرکتش جلوگیری می کند.

باله ها نباید از جنسی باشند که سنگین یا برنده باشد یا خیلی ضخیم نباشد. حتی از مقوای محکمی که به راحتی تا نشود نیز می توان استفاده کرد. در انتخاب شکل باله ها و محل نصب آن ها نیز باید به نکته ی مهم زیر دقت کرد:

تعیین مرکز فشار و مرکز جرم:

1. مرکز جرم جایی از راکت است که اگر یک نخ دور آن ببندیم، به سمتی نیفتد و متعادل بایستد.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه سوم

2. مرکز فشار در راکت آبی جایی است که اگر شکل نهایی راکت را در ورقی بکشید و آن ورق را مثل بالا با نخ آویزان کنید متعادل بایستد.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه سوم

اگر مانند شکل بالا مرکز جرم جلوتر از مرکز فشار باشد، راکت در هوا پایدار می ماند!

حال از نکته ی بالا در می یابیم که هر چه سر راکت نسبت به کل راکت سنگین تر باشد و باله ها بزرگ و رو به پایین کشیده شده باشند، راکت پایدارتر است. پس با توجه به نکته ای که یاد گرفتیم بال های راکت را طراحی می کنیم. طرح نهایی را روی جنس انتخاب شده (مثلا مقوا) می کشیم و می بریم. تعداد باله حداقل سه عدد است؛ زیرا کمتر از این تعداد راکت در سه بعد متعادل نیست! بیشتر شدن آن نیز باعث سنگین تر شدن و هم چنین زیاد شدن نیروی پسار موشک می شود. با توجه به تحقیقاتی که به عمل آمده بین 3 و 4 عدد باله تفاوت چندانی نیست.

طراحی و ساخت راکت آبی  - جلسه سوم

اگر در مورد نکات علمی که در بالا گفته شد اطلاعات بیشتری می خواهید به فایل ضمیمه رجوع کنید. اکنون وقت آن است تا باله ها را برش زده آماده کنید.

تکلیف: ---------------------------

محل بازدید/ اردو/ خرید: --------------------

منابع مطالعه: --------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه اول

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه دوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه سوم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه چهارم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه پنجم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه ششم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هفتم

طراحی و ساخت راکت آبی - جلسه هشتم