تبیان، دستیار زندگی
شما کاربران عزیز تبیانی می‌توانید برای تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از کارت بزرگداشت دهه فجر استفاده نمایید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كارت بزرگداشت دهه فجر

سالگرد انقلاب آمد پدید

برای ارسال این كارت، به اینجا مراجعه نمایید.

اولین باری بود که می‌تونست از نزدیک ببینش...

درسته که همیشه یکی از عکس‌های قشنگش رو توی جیب نگه می‌داشت، ولی این دیدار، با اون دیدن خیلی فرق می‌کرد.

هم خوشحال بود، هم نگران ...

هم هیجان داشت و هم می‌لرزید ...

در لحظاتی کوتاه، همه‌ی حس‌های مختلف و شاید متناقض رو تجربه کرد.

صدای صلوات بلندی که توی فرودگاه پیچید، اون رو به خودش آورد.

سیمای زیبا و آرامی که منتظرش بود، توجهش رو جلب کرد.

چند لحظه کوتاه نگاه کرد و بعد با گروه سرود شروع کرد:

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهــــر شـرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

هـــر زمان می‌رسد از تـو این ندا

ای اسـیران و مستتضعفان به پا

زیر بار ستـــم، زندگی بس است

نزد طاغوتیان، بندگی بـس است

بود شــعار تو، به راه حـــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

چون نجات انسان شـــعار توست

مرگ در راه حــق افتخــار توست

این تویی، این تویی، پاسدار حق

خصم اهریمنان، دوســت‌دار حق

بود شــعار تو، به راه حـــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شـــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

چون تو عـــزم صف دشمنان کنی

ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی

نازم آن عـــزم دشمن شــــکار تو

خشـــم تو قهــــر تو اقتـــــدار تو

بود شــــعار تو، به راه حـــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســــلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شـــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

لــــرزد از نام تـــو پایه‌ی ســـــتم

پشت اهـریمنان گشته از تو خم

مـــرز توحید را همـــچو سنــگری

حافظ ملــــت و دیــن و دفتــــری

بود شـــعار تو، به راه حــــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

ما همــــه یـــار تــــو یاور توایـــم

دوست‌دار تو هم‌ســـنگر توایـــم

بود شــعار تو، به راه حــــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شـــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

ره نیابد چــــو سستی به عزم تو

می‌هـــراسد ستمگــر ز عزم تو

ایـن تویــی، ایـن تویــی مایه امید

از قیام تـــو شــــد روی ما سپید

بود شـــعار تو، به راه حــــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

خمینی ‌ای امام، خمینی ‌ای امام

ای مجاهـــد ای مظهـــر شـــرف

ای گذشــته ز جان در ره هـــدف

ای پی افکنده شـــــورای انقلاب

از تو شـــد کاخ خودکامگان خراب

این زمان، پی فکــــن، در پناه دین

طرح جمهــوری محکــــم و متین

بود شــــعار تو، به راه حـــق قیام

ز ما تو را درود، ز ما تو را ســـلام

شاعر: حمید سبزواری

داستانک: سعید سخایی (جاده دوستی)

شما کاربران عزیز تبیانی می‌توانید برای تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از کارت بزرگداشت دهه فجر استفاده نمایید.

این کارت تبریک زیبا را از بخش كارت پستال و با جملاتی که دوست دارید، برای دوستان خود ارسال نمایید.


باشگاه کاربران تبیان

مطالب مرتبط:

كارت بزرگداشت 22 بهمن ماه - سال 91

مقالات کارت پستال‌های باشگاه کاربران

صفحه اصلی ارسال کارت پستال رایگان