تبیان، دستیار زندگی
برخی مواد خاص وقتی تحت تابش نور با یک طول موج مشخص قرار می گیرند نوری با طول موج بلندتر ساطع می کنند. این پدید ه فلورسانس نام دارد. در روش مطالعه با میکروسکوپ فلورسنت مقاطعی بافتی تحت تابش نور ماورابنفش یا همان UV یا لیزر قرار می گیرند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میکروسکوپ 2

اهداف:

- آشنایی با انواع میکروسکوپ
- آشنایی با میکروسکوپ نوری و پلی ریزان و هم کانون
- آشنایی با تعاریف اولیه در میکروسکوپ

میکروسکوپ 2

شرح درس:

مطالعه با میکروسکوپ فلورسنت:

برخی مواد خاص وقتی تحت تابش نور با یک طول موج مشخص قرار می گیرند نوری با طول موج بلندتر ساطع می کنند. این پدید ه فلورسانس نام دارد. در روش مطالعه با میکروسکوپ فلورسنت مقاطعی بافتی تحت تابش نور ماورابنفش یا همان UV یا لیزر قرار می گیرند. به نحوی که نور ساطع شده در بخش قابل رویت طیف نوری قرار می گیرد. مواد فلورسنت به صورت درخشان در یک زمینه تاریک دیده می شوند.

فیلم

 • زیست شناسیطرح درس 72
 • توضیح فیلم: نور که می تواند از لامپ جیوه باشد به نمونه برخورد می کند و فلوروکروم که متصل به هدف مورد نظر ماست را برانگیخته کرده و سبب انتشار ان می گردد. نور ساطع شده از یکسری فیلتر عبور کرده و به چشم مشاهده کننده برخورد می کند.

  میکروسکوپ 2
  میکروسکوپ 2

  میکروسکوپ الکترونی:

  این نوع از میکروسکوپ به دو قسمت می باشد.


  میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM):
  یک سیستم تصویرساز است که از نظر تئوریکی قدرت تفکیک بسیار بالایی (1/0 نانومتر) دارد. اما در عمل قدرت تفکیک به دست آمده توسط بسیاری از دستگاه های خوب حدود 3 نانومتراست.

  این قدرت تفکیک بالا امکان آن را فراهم می کند که جزییات تصویر با بزرگنمایی تا 400000 برابر دیده شوند. متاسفانه این میزان بزرگ نمایی فقط برای مولکول ها یا ذرات مجزا قابل استفاده است.

  میکروسکوپ الکترونی عبوری بر این اساس کار می کند که پرتویی از الکترون ها مشابه انحراف نور در عدسی های شیشه ای می توانند به وسیله میدان های الکترومغناطیسی منحرف شوند.

  در میکروسکوپ الکترونی الکترون ها به وسیله گرم کردن یک رشته ی بسیار نازک فلزی نظیر تنگستن در خلا  آزاد می شوند. سپس الکترون های آزاد شده در معرض اختلاف ولتاژی در حدود 60 تا 120 کیلو ولت بین کاتد و آند قرار داده می شوند.

  آند یک صفحه فلزی است که سوراخ کوچکی در آن قرار دارد. بدین ترتیب الکترون ها جذب آند می شوند و سرعت بالایی به خود می گیرند. الکترون ها از سوراخ مرکزی موجود در آند می گذرند و جریان ثابتی از الکترون ها تشکیل می شود که به لوله ی میکروسکوپ نفوذ می کند.

  پرتو از درون سیم پیچی های الکتریکی عبور می کند و منحرف می گردد. تصویر در این میکروسکوپ در نهایت روی یک صفحه ی فلورسنت با صفحات عکاسی یا دوربین ثبت می شود.

  قسمت عمده تصویر درمیکروسکوپ الکترونی عبوری از طریق توازن میان الکترون هایی که به صفحه ی فلورسنت برخورد می کنند و الکترون هایی که در لوله ی میکروسکوپ نگه داشته می شوند به وجود می آید.

  مناطق روشن در این میکروسکوپ مناطق با شفافیت الکترونی و مناطق تیره معمولاً مناطق کدورت الکترونی نامیده می شوند. شفافیت برای دست یابی به یک واکنش متقابل مطلوب میان نمونه و الکترون ها مطالعه با میکروسکوپ الکترونی نیازمند مقاطع بسیار نازک است.

  میکروسکوپ 2
  میکروسکوپ 2

  میکروسکوپ الترونی نگاره:
  نماهای سه بعدی کاذبی از سطوح سلول ها، بافت ها و اندام ها ایجاد می کند. این میکروسکوپ الکترونی یک پرتو الکترونی باریک تولید می کند که به طور متوالی در طول نمونه به صورت نقطه نقطه حرکت می کند. بر خلاف میکروسکوپ الکترونی عبوری الکترون ها در میکروسکوپ الکترونی نگاره از درون نمونه عبور نمی کنند.

  پرتو الکترونی با یک پوشش فلزی بسیار نازک که از قبل روی نمونه قرار گرفته و به آن اتصال یافته است، واکنش نشان می دهد و سبب ایجاد الکترون های باز تابشی یا ساطع شده می گردد. این الکترون ها به وسیله یک نشان گر گرفته می شوند.

  این ابزار الکترون ها را به تقویت کننده ها و وسایل دیگر انتقال می دهد به نحوی که در نهایت سیگنال مربوطه به یک لوله ی اشعه ی کاتدی (یک نمایش گر) ارسال می شود و یک تصویر سیاه و سفید به وجود می آید. میکروسکوپ الکترونی نگاره فقط نماهای سطحی را نشان می دهد.

  میکروسکوپ 2    میکروسکوپ 2

  مرکز یادگیری سایت تبیان

  تهیه: فاضل سامانی - تنظیم: یگانه داودی