تبیان، دستیار زندگی
نشان می دهد كه چگونه اصولی معنوی همچون عشق، بخشش، دلسوزی، مهربانی، و نرمخویی می تواند شما را در دستیابی به آرامش درون و عشق، در لحظه لحظه زندگی یاری رساند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فكرت را عوض كن زندگیت عوض می شود

فکرت را عوض کن زندگیت عوض می شود

بیشتر مردم در زندگی خود خواهان آرامش هستند ، اما غالبا به نظر می رسد که وقایع زندگی ، این آرامش را مختل می کند.ممکن است صبح ، حتی پیش از آنکه از خانه بیرون رویم با مشکلات متعددی مواجه شویم و از کمبود آرامش شکایت کنیم . شاید با همسر خود درباره چگونگی تربیت فرزند خویش اختلاف داشته باشیم و این امر امکان دارد ما را به احساس خشم و آشفتگی دچار سازد.

ممکن است متوجه شویم یکی از اعضای خانواده فراموش کرده است پیغام تلفنی مهمی را به ما اطلاع دهد ، در نتیجه احساس خواهیم کرد او علت ناراحتی ماست.اتومبیل ما روشن نمی شود ، چون باتری آن ضعیف شده است و این امر امکان دارد همه روز ما را خراب کند .بی تردید دشوار است به این باور برسیم که می توانیم اعتقادات و احساساتی که در ذهن داریم ، به اختیار خود انتخاب کنیم .

به محل کار خود می رویم ، متوجه می شویم کامپیوتر طبق برنامه تنظیمی کار نمی کند.پزشک خانواده به ما اطلاع می دهد مادر پیرمان نیازمند استراحت و پرستاری است ، اما می دانیم او بسیار اشتیاق دارد در خانه خودش بماند .

در حقیقت ، فهرست چیزهایی که امکان دارد ما را ناراحت کند ، بی انتها به نظر می رسد. با این حال ، اصولی که در این کتاب مطرح می شود ، بر این باور استوار است که ما می توانیم افکار خشم برانگیز ، ترس آلود و منفی ذهن خود را تغییر دهیم . لازم نیست دستخوش ماجراهایی باشیم که در جهان پیرامونمان روی می دهد ، هر لحظه برای ما فرصتی تازه است تا دوباره به بررسی زندگی خود بپردازیم و یک بار دیگر آنچه را واقعا می خواهیم درباره اش تجربه کسب کنیم ، یعنی عشق یا ترس و آرامش یا آشفتگی را برگزینیم.

اصول « بهبود نگرشها » که بنیاد عقاید این کتاب را تشکیل می دهد،به ما می آموزد که شادی حالت طبیعی ماست و نیز ما می توانیم آرامش ذهن را به عنوان یگانه هدف خویش انتخاب کنیم.

به منظور دگرگون ساختن زندگی خود ، فقط لازم است ذهن خویش را تغییر دهیم . به جای نگاه داشتن انواع اندوه ، شکایت از دیگران و یا سرزنش آنان ، می توانیم اشتیاق به بخشش ،رها کردن همه افکار منفی را انتخاب کنیم ،به یاری اشتیاق به بخشش است که می توانیم گامی مهم به سوی اصلاح باورهای اشتباه و برداشتن موانع موجود در راه احساس شادی و آرامش برداریم .

تقریبا در همه کارهایی که انجام می دهیم ، در خانه ، محل کار یا محل تحصیل ، وقتی که در مطب پزشک نشسته ایم، مشغول خریدیم و یا حتی هنگامی که در اداره ای دولتی به دنبال انجام دادن امور هستیم ، با سایر افراد ارتباط پیدا می کنیم. در هر یک از این روابط ، پیوسته احتمال بروز خشم ، نفرت و ناآرامی وجود دارد .بی آنکه قبلا بیندیشیم، اصولی برای روابط خود با افراد مورد علاقه مان وضع می کنیم ، که با قواعد مربوط به دیگران به کلی متفاوت است . بخشیدن فرزند یا همسر خود آسان است ، اما شاید میل نداشته باشم دیگران را به سادگی ببخشیم.اگر دارای فرزند هستید ، ممکن است از اینکه معلم فرزندتان او را دوست ندارد ، ناراحت باشید . اگر معلم یا مدیر هستید ، امکان دارد فکر کنید بسیاری از پدران و مادران ، فرزندان خود را نادیده می گیرند و این امر زمینه ای برای ناراحتی شما فراهم می آورد.

خواه پزشک یا دندانپزشک و یا وکیل باشید، یا سایر کارهای خدماتی را ارائه دهید و یا از این خدمات بهره ببرید ، همیشه وسوسه شکایت از دیگران به دلیل پنداشتن آنان به عنوان عامل ناراحتی هایی شما وجود دارد، گویی دیگران آن قدرت را دارند که آرامش ذهن شما بر هم زنند . به هر جا که می رویم و هر کاری که انجام می دهیم ، همیشه وسوسه قضاوت یا سرزنش دیگران و یافتن افرادی دیگر برای شکایت از آنچه احساس می کنیم وجود دارد .به علاوه ، همه ما تجاربی را کسب کرده ایم که به ظاهر ثابت می کند باید درباره افرادی که به آنان اعتماد می کنیم ، محتاط باشیم .در می یابیم که سرشار از تردید و ترس از سوء استفاده دیگران از خویش هستیم.

به منظور دگرگون ساختن زندگی خود ، فقط لازم است ذهن خویش را تغییر دهیم . به جای نگاه داشتن انواع اندوه ، شکایت از دیگران و یا سرزنش آنان ، می توانیم اشتیاق به بخشش، رها کردن همه افکار منفی را انتخاب کنیم ،به یاری اشتیاق به بخشش است که می توانیم گامی مهم به سوی اصلاح باورهای اشتباه و برداشتن موانع موجود در راه احساس شادی و آرامش برداریم .

آیا راه دیگری برای نگریستن به جهان وجود دارد ؟ آیا راههای دیگری برا برقراری ارتباط با دیگران هست؟ آیا ممکن است به منظور حفظ بقای خود در جهان به تدافع و تهاجم مبادرت نکرد ؟ آیا می توانیم هدف زندگی و روابط خود را مشخصتر سازیم ؟ آیا می توانیم نگرشهای خود را نسبت به دیگران و خویشتن تغییر دهیم ؟ آیا می توانیم بیاموزیم با صداقت و راستی و بدون هر گونه فریب دادن خود ،زندگی کنیم؟آیا می توانیم بیاموزیم که دیگر از عشق نهراسیم و خود و دیگران را ببخشیم ؟ آیا واقعا امکان دارد طوری زندگی کنیم که به سبب چیزاهایی که نادرست به نظر می رسد و به از دست رفتن آرامش ذهن ما منجر می شود، از دیگران شکایت سرندهیم و خود را سرزنش نکنیم ؟

نویسنده کتاب حاضر بیان می کند که "در این کتاب ما به همه این پرسشها قاطعانه و بی قید و شرط آری می گوییم و همراه با یکدیگر خواهیم دید که اصول بهبود نگرشها چگونه می تواند در هر بعد زندگی آرامش ذهن را برای ما فراهم آورد .همچنین به مشاهده و بررسی تمایلات و علایقی خواهیم پرداخت که در زمینه تحصیل ، سلامت ، سالخوردگی ، مشاغل ، قوانین و تربیت فرزندان به چشم می خورد.به گفت و گو درباره مسایل روزمره ای خواهیم پرداخت که در زندگی همه ما وجود دارد و نیز چگونگی بهبود نگرش های خود را در هر شغلی که داریم ، مورد بررسی قرار خواهیم داد. با تاکید بر انجام دادن کارهایی که قادرمان می سازد با یکدیگر در آرامش به سر بریم ، نه آنکه با هم بیگانه شویم ، هر دو جنبه یک موقعیت را مشاهده خواهیم کرد ."

اصولی که در این کتاب به آن پرداخته شده است درباره نظر افکندن به هر رابطه ، حتی آشفته ترین آنها ، با دیده ای دیگر است.کتاب حاضر دارای 14 فصل است و درباره عشق ورزیدن و بخشش كه دو نیروی عمده حیات ماست، سخن می گوید. این كتاب نوعی معنویت واقع گرایانه را عرضه می كند و نشان می دهد كه چگونه اصولی معنوی همچون عشق، بخشش، دلسوزی، مهربانی، و نرمخویی می تواند شما را در دستیابی به آرامش درون و عشق، در لحظه لحظه زندگی یاری رساند.

کتاب"فكرت را عوض كن زندگیت عوض می شود "  درباره یادگیری كمال معنوی، هماهنگی با بدن، ذهن، احساسات و روح و نیز تعادلی بی دغدغه میان توفیق های درونی و بیرونی است و ذهن شما را دوباره مرتب و منظم می كند، قلب شما را به روی صمیمیتی كه در قلب همه ما ساكن است و گوش سپردن به رهنمود درون می گشاید.

 تنظیم و فرآوری:مریم تجریشی

مرکز مشاوره      


مشخصات کتاب

نویسنده:جرالد جمبالسکی

مترجم:فریبا مقدم

ناشر:  دایره