تبیان، دستیار زندگی
ارتباط والدین با یکدیگر، در شکل گیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد ، نقش مهمی را ایفا می کند .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هویت او، رفتار شما


ارتباط والدین با یکدیگر، در شکل گیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد ، نقش مهمی را ایفا می کند.

نوجوان

عده ای از محققان گزارش داده اند که وضعیت هویت والدین ، الگوی مناسبی را برای نوجوانان فراهم می کند ، تا از طریق یادگیری مشاهده ای بتوانند هویت خود را رشد دهند.

در این مقاله به سه نوع هویت و سه نوع شیوه ی فرزندپروری که رابطه ی تنکاتنگی با هم دارند اشاره می نمائیم:

هویت هنجاری و سبک فرزند پروری استبدادی

بر همین اساس تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که دارای سبک هویت هنجاری هستند معمولا در خانواده هایی با سبک فرزند پروری استبدادی رشد کرده اند. بدین معنا که این والدین با کنترل دقیق روی فرزندان خود از آن ها انتظار دارند که به طور کامل از دستورات آن ها فرمانبرداری کنند و با قوانین موجود در خانواده همنوایی کامل داشته باشند .

بنابراین نوجوانان در چنین خانواده هایی هیچ گاه به خود اجازه نمی دهند که در مورد مسائل پیرامون خود بررسی کنند و یاد می گیرند که فرزند خوب ، فرزندی است که بدون چون و چرا از دستوراتی که والدین بر اساس تجارب شان می دهند ، اطاعت کند.

هویت سردرگم و سبک فرزندپروری سهل‌گیر

در حالی که نوجوانانی که دارای سبک هویت سردرگم / اجتنابی هستند معمولا والدینی با سبک فرزند پروری سهل گیر و آزادگذار دارند. بدین معنا که این والدین برخلاف گروه قبل بسیار سهل گیرند و بیش تر درگیر مسائل شخصی خود هستند . بنابراین توجه زیادی به فرزندان خود ندارند و معمولا هیچ کنترلی بر آنان اعمال نمی کنند .

به همین دلیل معمولا نوجوانان در این خانواده ها در سنین بسیار پایین گاهی رفتارهایی نظیر مصرف سیگار ، سوء مصرف مواد مخدر و هم چنین ارتباط با جنس مخالف را تجربه می کنند .

به طور کلی تحقیقات نشان می دهد که روش فرزند پروری و نوع ارتباط والدین با نوجوانان در رشد و تحول فرایند شکل گیری هویت نقش مهمی دارد

هویت اطلاعاتی و سبک فرزندپروری قاطعانه

و بالاخره نوجوانان دارای سبک هویت اطلاعاتی از والدینی با سبک فرزند پروری قاطعانه برخوردارند . بدین معنا که در این خانواده ها هر چند که قوانین مشخصی وجود دارد ولی نوجوان مجاز است در مورد دلیل انجام این اعمال بحث و بررسی کند . والدین دارای این سبک تربیتی ، به افکار و رفتار فرزندان خود توجه دارند و در تصمیم گیری های خود نظرات آن ها را مدنظر قرار می دهند.

معمولا نوجوانان دارای سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی ، ارتباط خوبی را با والدین شان گزارش کرده اند ولی نوجوانان دارای سبک هویت سردرگم / اجتنابی ، ارتباط خوبی با والدین خود ندارند .

به طور کلی تحقیقات نشان می دهد که روش فرزند پروری و نوع ارتباط والدین با نوجوانان در رشد و تحول فرایند شکل گیری هویت نقش مهمی دارد .

به امید آنکه با انتخاب درست شیوه ی فرزند پروری ، به نوجوانان کارآمد و خلاق مان افتخار نمائیم .

سرور حاجی سعید

بخش خانواده ایرانی تبیان


مطالب مرتبط:

ناسازگاری در نوجوانان

کنار آمدن با روزهای برزخی

عزت نفسی که ته‌نشین می شود

اعتماد همراه با کنترل نامحسوس

نكات راهبردی برای این رابطه

اولیا در سرزمین عجایب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.