تبیان، دستیار زندگی
ذبح شرعی چگونه است و آیا در هنگام ذبح شكستن مهره گردن و قطع كردن نخاع جایز است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چطور حیوان با شكار كردن پاك و حلال می‌شود؟

لباس شکار

سۆال 1: ذبح شرعی چگونه است و آیا در هنگام ذبح شكستن مهره گردن و قطع كردن نخاع جایز است؟

جواب: در ذبح شرعی چند شرط معتبر است:

1) ذابح باید مسلمان باشد و ناصبی و دشمن اهل بیت نباشد.

2) ذبح با کارد آهنی انجام شود.

3) جلو بدن حیوان در موقع ذبح رو به قبله باشد.

4) در موقع ذبح نام خدا برده شود.

5) حیوان پس از ذبح حركتی كند و او با تكان دادن دم خود و برای اینکه معلوم شود زنده بوده و به وسیله ذبح جان داده و برای ذبح باید اوراج اربعه (مری، نای، و دورگ كلفت اطراف آن) از قسمت زیر بر آمدگی گلو به طور كامل بریده شود و به نظر برخی از مراجع جایز نیست كه قبل از خروج روح از بدن حیوان مهره پشت گردن بریده و سر از بدن حیوان جدا شود. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، م 2591 و 2594)

سۆال 2: آیا بواسطه ذبح حیوان نجاستخوار پاك می‌گردد؟

جواب: حیوانی كه نجاستخوار شده، اگر به دستوری كه در شرع معین نموده‌اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بریدن گوشت آن حلال نیست. 0توضیح المسائل حضرت امام (ره)،، م 2583)

سوال 3: آیا حیوان اهلی حلال گوشت مانند گوسفند كه فرار كرده، با شكار حلال می‌شود؟

جواب: حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال گوشت وحشی كه بواسطه‌ تربیت كردن اهلی شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمی‌شود. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)،، م 2584)

سۆال 4: در چه صورتی حیوان با شكار كردن پاك و حلال می‌شود؟

جواب: حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شكار كردن پاك و حلال می‌شود كه بتواند فرار كند یا پرواز نماید بنابراین بچه آهو كه نمی‌تواند فرار كند و بچه كبك كه نمی‌تواند پرواز نماید؛ با شكار كردن پاك و حلال نمی‌شود (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)،، 2585)

سۆال 5: اگر می‌شود لطفاً دستور ذبح شتر را بیان فرمائید؟

جواب: اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، باید با پنج شرطی كه برای سر بریدن حیوان و در رساله آمده، كارد یا چیز دیگری را كه از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو كنند. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)،، ص2595)

سۆال 6: اگر كسی شكاری را با سگ غصبی یا اسلحه غصبی انجام دهد آیا شكار حلال است؟

جواب: بله شكار حلال است و مال خود او می‌شود ولی گذشته از اینكه گناه كرده باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)، ص2604)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

حکم رشوه خواری

حکم فقهی سگ بازی

چگونگی برخورد زنان با نامحرمان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.