تبیان، دستیار زندگی
چرا ازدواج خواهر و برادر رضاعی حرام است؟مردی كه زن خود را سه بار طلاق داده است می تواند دوباره با او ازدواج كند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا زنان متأهل هم می توانند ازدواج موقت كنند؟

ازدواج موقت

سۆال: اگر مردی با زن بیوه ای ـ نعوذ بالله ـ زنا كند, پس از آن پشیمان شده و توبه كند, آیا می تواند با دخترآن زن ازدواج كند؟ اگر ازدواج كرده تكلیف چیست؟

جواب: دختر كسی را كه با او زنا كرده نمی تواند بگیرد و اگر گرفته باید از هم جدا شوند, و بر یكدیگر حرام ابدی هستند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص298، س16)

سۆال: مردی در زمان طاغوت با زن شوهرداری زنا كرده, دادگاه آن زمان زن زناكار را مجبور به طلاق از شوهرش می كند, مرد زناكار مدتی با آن زن زنا می كند و بعداً او را به عقد خود در می آورد اكنون بچه دار هم شده اند, حكم این ازدواج و بچه آنان چیست؟

جواب: زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی آن زن بر زانی می شود, و بعد از طلاق شوهر, ازدواج آنها با هم باطل است و در صورت اعتقاد به صحّت عقد, بچه ها حكم ولد حلال را دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص299، س17)

سۆال: اگر كسی در اثر جهل به حكم شرعی با خواهر كسی كه با او لواط نموده ازدواج نماید, و بعد از گذشت چندین سال با چند فرزند اكنون متوجه حرمت ازدواج شده باشد, با در نظر گرفتن حیثیت فرد اكنون تكلیف شرعی چیست؟

جواب: اگر دخول محقق شده به لواط دهنده, عقد ازدواج باطل است, و باید از هم جدا شوند, و با فرض جهل بچه ها حكم حلال زاده دارند. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج3، ص302، س25)

سۆال: مردی كه زن خود را سه بار طلاق داده است می تواند دوباره با او ازدواج كند؟

جواب: زنی را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود, ولی اگر با شرایطی كه در كتاب طلاق گفته شده با مرد دیگری ازدواج كند, شوهر اول می تواند پس از طلاق دوباره او را برای خود عقد نماید. (ر.ك توضیح المسائل 12 مرجع، ج2، م2527)

سۆال: چرا ازدواج خواهر و برادر رضاعی حرام است؟

جواب: این دو, برادر و خواهر رضاعی (شیری) یكدیگر می شوند و احكام محرمیت بر آنها مترتب است و با وجود اینكه محرم هستند ازدواج آنها مشمول مسئله حرمت ازدواج با محارم می گردد.(ر.ك تحریر الوسیله، ج2، ص268 كتاب النكاح مسئله 7)

سۆال: آیا زنان متأهل هم می توانند ازدواج موقت كنند؟

جواب: زن متأهل نمی تواند با دیگری ازدواج نماید چه دائم و چه موقت و اگر زن شوهردار با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد علاوه بر آنكه حد شرعی زنای محصنه رجم (سنگسار كردن) است بر آن مرد حرام ابدی می شود یعنی اگر شوهر هم آن زن را طلاق دهد نمی تواند با مرد مذكور ازدواج نماید. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2، ص283، م8)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

حکم ازدواج شیعه با سنی

ازدواج های ممنوع از دیدگاه اسلام

ازدواج کنیم یا مجرد بمانیم؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.