تبیان، دستیار زندگی
ارمیا دیگر قدیمی می شود و برنامه آکادمی موسیقی پتانسیل قبلی را نخواهد داشت اما همیشه پای یک زن در میان است!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین زن محجبه من و تو!


ارمیا دیگر قدیمی می شود و برنامه آکادمی موسیقی پتانسیل قبلی را نخواهد داشت اما همیشه پای یک زن در میان است!

بفرمایید شام، زن محجبه

چرا شبکه بهایی نشین من و تو حجاب را به مخاطبان خود هدیه می کند؟ این سوالی بود که در مطلب  "برنامه حجاب شبکه من و تو با حضور ارمیا"  مطرح کردیم. گویا دست اندرکاران شبکه من و تو از پروژه ارمیا رضایت داشته و قرار است سریال حضور زنان با حجاب در این شبکه ادامه پیدا کند،  اینکه زنان ایرانی درکنار روند تهاجم مستقیم این شبکه در اشاعه ارزش های غربی که اکثرا با اقبال زودهنگام روبرو نخواهد شد در برابر تهاجم نرمی قرار می گیرند که در درازمدت می تواند هدف نهایی این شبکه را در غربی شدن زنان و خانواده ها فراهم آورد. ارمیا به طور خاص اولین زن محجبه- با تعریف خاص خود – بود که در برنامه آکادمی موسیقی این شبکه وارد شد و همگام با حفظ حجاب در مسابقات شرکت کرد! اما حضور این فرد گویا به مذاق افراد این شبکه خوش آمده و سعی کرده اند از چنین موردی بیشترین استفاده را بنمایند. برای همین ارمیا در اولین برنامه از سری برنامه های سمت نو حضور یافت و در گفتگویی پیرامون حجاب شرکت کرد، در واقع نسخه حجاب مورد نظر شبکه بهایی من  تو برای زن مسلمان را دیکته کرد. این روند نشانگر این است که شبکه من و تو برای زنان ایرانی برنامه جدیدی دارد یک پله پایین تر از خیانت و اباحه گری و البته به سوی آن. اما این پروژه چه آگاهانه و چه ناخوداگاه! قرار است نه فقط توسط ارمیا که کمی گسترده تر از این شبکه ادامه پیدا کند تا دست اندرکاران ان نشان دهند که شاید برنامه های بلندمدت تری در اینباره دارند. اکنون پروژه زنی که می تواند با حجاب بخواند وارد عرصه جامع تری می شود ورود فردی به نام فرزانه در برنامه بفرمایید شام قرار است مکمل تعریف ارمیا از حجاب شود و سبک زندگی چنین فردی را بیش تر تعریف و فرهنگ سازی کند.

این شبکه با ستاره کردن ارمیا سعی در ترویج او کرد و فرزانه گامی دیگر از این ترویج است محبوبیتی که می تواند اثرگذاری بیشتر را در پی داشته باشد یقینا در این راه از فرزانه بهترین و بیشترین استفاده را می کنند و باید منتظر ارمیاها و فرزانه های بیشتری باشید

برنامه بفرمایید شام برنامه ای در شبکه من و تو است که با رویکردی سرگرم کننده به دنبال القا و تعریف خاصی از سبک زندگی است که کمترین شباهتی با سبک زندگی خانواده های ایرانی دارد و بیشتر متناسب با فرهنگ انگلیس و دیگر کشورهای غربی می باشد، سبک های رفتاری، مراوداتی،غذایی  پوششی و.... . بفرمایید شام بیشتر سعی می کند سبک زندگی قشر خاکستری را حفظ کند و آن را برای قشر سفید جامعه عادی سازی و قبح زدایی کند نمایش زنان با حجاب، ورود قشر سفید  به بازی قبح و حیا زدایی را جدی تر دنبال می کند. این شبکه با ستاره کردن ارمیا سعی در ترویج او کرد و فرزانه گامی دیگر از این ترویج است محبوبیتی که می تواند اثرگذاری بیشتر را در پی داشته باشد یقینا در این راه از فرزانه بهترین و بیشترین استفاده را می کنند و باید منتظر ارمیاها و فرزانه های بیشتری باشید.

بفرمایید شام، زن محجبه

باید بدانیم این پروژه جدید، تنها در این شبکه نمانده است بلکه اخیرا شبکه فارسی وان که به دلیل رویکرد تند ضد اخلاقی خود از گوی رقابت با سایر شبکه های فارسی زبان عقب مانده بود، حتی خواهر خوانده خود یعنی شبکه زمزمه را تعطیل کرد در سریال اخیرش که به زبان فارسی تولید کرده است در آن زنانی با رعایت پوشش‌ معیارهای ایران امروز  وجود دارند. گویا این شبکه در حرکتی مکمل علاوه بر تاثیر گذاری بهتر بر قشر سفید جامعه و زنان ایرانی در راستای جنگ نرم خود و قبح زدایی و ترویج اباحه گری در جامعه با توجه به ذائقه مخاطب ایرانی به دنبال باز پس گیری دوباره گوی سبقت از رقبای ماهواره ای خود در جذب مخاطب است. برنامه ای که ممکن است در سایر شبکه ها نیز شیوع و شروع جدیدی پیدا کند.

رسانه ملی چه زنی را نشان می دهد؟

اکنون که این عرصه از سبک زندگی در این شبکه ها برای زنان مسلمان ایرانی آغاز شده است باید دید صدا و سیما چه برنامه ای تا به حال داشته است و با توجه به رویکرد جدید شبکه های فارسی زبان ماهواره ای چه برنامه ای خواهد داشت؟

اگر رسانه ملی بیش از آنکه کنش منطقی و مبتنی بر فعالیت و فرهنگ سازی گذشته خود داشته، رفتار واکنشی به فعالیت های جدید رقبای خود داشته باشد بیانگر این موضوع است که تا به حال آنطور که باید برای زنان سرزمین ایران کاری نکرده است. آنچه از برآیند جامعه، که قطعا رسانه ملی عنصری موثر بر آن است برمی آید، بیانگر آن است این رسانه آنطور که می بایست نتوانسته فرهنگ یک زن ایرانی را بر روی آنتن ها نمایش دهد و در رویکردهای جدید خود بیشتر در ظاهر به سمت ماهواره ها و فضای جدید جامعه پیش رفته است در واقع به جای نیاز سازی با مقتضیات جامعه همراه شده است این مهم در پوشش، رفتار، سبک زندگی و تعاملات با جنس مخالف مجریان و بازیگران برنامه ها و سریال ها به مراتب قابل مشاهده است.

در واقع رسانه های فرهنگ ساز ما از جمله تلویزیون، سینما و ویدئو خانگی بیش از آنکه  فرهنگ سازی و چهارچوب چینی ذهنی مثبت برای زنان جامعه ما داشته باشند به نوعی مکمل و بستر ساز به ثمر نشستن فعالیت های ماهواره ای محسوب می شوند.

اگر رسانه ملی بیش از آنکه کنش منطقی و مبتنی بر فعالیت و فرهنگ سازی گذشته خود داشته، رفتار واکنشی به فعالیت های جدید رقبای خود داشته باشد بیانگر این موضوع است که تا به حال آنطور که باید برای زنان سرزمین ایران کاری نکرده است

آیا بفرمایید شام ایرانی توانسته است هر چند با تقلید جای نسخه اصلی خود را بگیرد؟ آیا بازیگران زن آن توانسته اند الگوی یک زن و سبک زندگی ایرانی و اسلامی را اشاعه دهند یا فرزانه قبل از بفرمایید شام من و تو، در بفرمایید شام ایرانی، تلویزیون، سینما و شبکه فیلم خانگی شکل گرفته است؟

اگر ارمیا و فرزانه ها قبل از رسانه های داخلی برای زنان ایرانی الگو سازی شوند و تعریف جدیدی از سبک زندگی را برای زنان ایرانی تعریف کنند- کاری که باید در این سالیان توسط رسانه های داخلی با کاراکترهای مناسب انجام می گرفته- شبکه های ماهواره ای گوی سبقت را مانند بسیاری دیگر از موارد از نهادهای فرهنگی داخلی خواهند ربود.

"علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد"  آیا چنین کرده ایم؟

امیر رضوانی

بخش ارتباطات تبیان


مطالب مرتبط:

حضور خانم محجبه در آکادمی موسیقی

جهش بینندگان ماهواره در ایران!