تبیان، دستیار زندگی
اگر به مرغ خانگی، گوشت و استخوان كوبیده شده نجس بخورانیم، گوشت و تخم مرغ آن حرام می‌شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم خوردن تربت حضرت سیدالشهدا علیه السّلام

تربت

سۆال 1: خوردن پرندگانی مثل شاهین و پرستو و هدهد چه حكمی دارد؟

جواب: خوردن گوشت مرغی كه مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه می‌باشد. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)، ص2624).

سۆال 2: اگر قسمتی از گوشت بدن حیوان زنده حلال گوشت را ببریم آیا جایز است آن را بخوریم؟

جواب: اگر چیزی را كه روح دارد از حیوان زنده جدا نماید، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد.‌ (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)، ص 2625).

سۆال 3: چند چیز از حیوان حلال گوشت حرام است لطفاً بیان فرمائید؟

جواب: پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است: 1) خون 2) فضله 3) نری 4) فرج 5) بچه‌دان 6) غدد كه آن را دشول می‌گویند 7) تخم كه آن را دنبلان می‌گویند. 8) چیزی كه در مغز كله است و به شكل نخود می‌باشد. 9) مغز حرام كه در میان تیره پشت است. 10) پی كه در دو طرف تیره پشت است. 11) زهره دان 12) طحال 13) مثانه 14) حدقه چشم 15) چیزی كه در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می‌گویند. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص2926)

سۆال4: خوردن سرگین، خلط و آب بینی چه حكمی دارد؟

جواب: خوردن سرگین و آب بینی حرام است و احتیاط واجب آن است كه از خوردن چیزهای خبیث دیگر كه طبیعت انسان از آن متنفر است (مثل خلط) اجتناب كنند، ولی اگر پاك باشد و مقداری از آن با چیز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص 2627)

سۆال5: خوردن كمی از تربت حضرت سیدالشهدا ـ علیه السّلام ـ چه حكمی دارد؟

جواب: خوردن كمی از تربت سیدالشهدا ـ علیه السّلام ـ برای شفا و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشكال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص2628)

سۆال6: غذا خوردن از سر سفره‌ای كه بر روی آن جام شراب می‌گذارند چه حكمی دارد؟

جواب: سر سفره‌ای كه در آن شراب می‌خورند،‌ اگر انسان یكی از آنان حساب شود بنابر احتیاط واجب نباید نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص 2634)

سۆال7: اگر گرسنه‌ای را دیدیم كه از فرط گرسنگی در شرف موت است كمك كردن ما به او چه حكمی دارد؟

جواب: بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را كه نزدیك است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات می‌دهد. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص 2635)

سۆال 8: اگر حیوانی نجاست خوار باشد آیا گوشتش هم نجس است؟

جواب: بلی اگر حیوان عادت به خوردن مدفوع انسان پیدا كند گوشت و شیر آن نجس و در حیوانات تخم گذار مانند مرغ، تخم آنها نیز نجس است. (ر.ک: تحریر الوسیله امام، ج 2، ص 159، م 17)

سۆال 9: اگر به مرغ خانگی، گوشت و استخوان كوبیده شده نجس بخورانیم، گوشت و تخم مرغ آن حرام می‌شود؟

جواب: خیر گوشت و تخم مرغ مذكور پاك است و حلال می‌باشد. (ر.ک: استفتائات جدید آیه الله مکارم شیرازی، ج 1، ص 25، س 35)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

حکم غذای مضر

میگو ماهی فلس دار مشکوک

حکم کشیدن سیگار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.