تبیان، دستیار زندگی
در این مطلب شما با حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ آشنا خواهید شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل تمارین ایزوتوپ(2)

در واكنش های زیر ذره مجهول x را بیابید؟

(الف:

(ب: 

(ج:

راهنمایی و حل:

در هر مورد عدد جرمی و اتمی را در طرفین معادله مساوی قرار می‌دهیم.

الف)

ذره

ب)

امواج الكترومغناطیسی

ج)

پروتون


چه ذره‌ای باعث شد واكنش زیر انجام شود؟

راهنمایی و حل:

انرژی الكترومغناطیس

پس تابش پرتو γ  روی جیوه 198 باعث انجام واكنش بالا شده است.


در راكتور هسته‌ای وقتی توسط نوترون كند بمباران می‌شود اورانیوم شكافته شده طوری كه یكی از پاره شكاف‌ها   است. اگر در این واكنش دو نوترون و 7 ذره B هم آزاد شده باشد پاره شكاف دیگر چه عنصری است؟

راهنمایی و حل:

معادله واكنش به صورت زیر است:

كه با مراجعه به جدول تناوبی متوجه می‌شویم  می باشد.


همانطور كه می‌دانید اورانیوم 235 () بعد از طی كردن یكسری واپاشی به عنصر پایدار سرب 207  () تبدیل می‌شود. تعداد ذره‌های آلفا و  بتا كه در این زنجیره تابش می‌شود چقدر است؟

راهنمایی و حل:

از معادله اول داریم:

و با قرار دادن در معادله دوم داریم:

پس 7 ذره آلفا  و 4 ذره بتا گسیل می‌شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا