تبیان، دستیار زندگی
یک روش تولید آب خالص، تقطیر نمودن آن می باشد. آب ابتدا جوش می آید و ناخالصی های آن چون دمای جوش بالاتری دارند باقی می مانند و آب خالص بخار می شود. برای تقطیر باید آب را بخار نموده و سپس بخار بدست آمده را جمع آوری نموده و مجدداً مایع نمود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی حالات مختلف آب- جلسه هشتم

اهداف:

آشنایی با تقطیر آب و کاربردهای آن

وسایل مورد نیاز:

تقطیر آب

یک روش تولیدآب خالص، تقطیر نمودن آن می باشد. آب ابتدا جوش می آید و ناخالصی های آن چون دمای جوش بالاتری دارند باقی می مانند وآب خالص بخار می شود. برای تقطیر باید آب را بخار نموده و سپس بخار به دست آمده را جمع آوری نموده و مجدداً مایع نمود.

بررسی حالات مختلف آب- جلسه هشتم

قابلمه را بر روی اجاق قرار دهید و درب آن را بردارید. یک سکوی 3 سانتی به وسیله سنگ یا کاشی بر کف ظرف بسازید و لیوان پیرکس را بر روی آن قرار دهید و مقداری آب تا سطح این سکو درون قابلمه بریزید و چهار قطره رنگ خوراکی نیز به آن اضافه کنید. حال درب قابلمه را مطابق شکل زیر برعکس بر روی آن قرار دهید:

بررسی حالات مختلف آب- جلسه هشتم

دستگیره درب باید بالای لیوان پیرکس باشد. حدود 5 تا 6 قالب یخ بر روی درب قابلمه قرار دهید و زیر اجاق را با شعله متوسط روشن نمایید.

پس از مدتی آب جوش آمده و بخار بر روی درب ظاهر می شود. در صورتی که یخ ها ذوب شدند، آن ها را تعویض نمایید و اجازه ندهید یخ های ذوب شده به داخل قابلمه سرریز شوند.

چند دقیقه اجازه دهید که آب بجوشد ولی مواظب باشید که آب درون قابلمه تمام نشود. حال آن را از روی گاز بردارید و اجازه دهید خنک شود. درب قابلمه را بردارید و آب جمع شده درون آن را دور بریزید.

چه چیزی درون قابلمه مشاهده می کنید؟ آیا آب کف قابلمه رنگی است؟ آب جمع شده در لیوان چطور؟

آب جمع شده در لیوان آب مقطر می باشد.

آیا این آب رنگی است؟

آیا می توانید این آب را تست کنید و اطمینان حاصل کنید که آب مقطر است؟

تکلیف:

از مراحل کار عکس گرفته و به همراه مشاهدات خود برای ما ارسال نمایید.

مقدارهای مساوی از آب شیر، آب معدنی، آب دریا و آب مقطر به دست آمده را درون چند لیوان بریزید و اجازه دهید آنقدر در دمای اتاق بمانند تا تبخیر گردند. مقدار مواد جامد باقیمانده پس از تبخیر این آب ها را با هم مقایسه نموده و نتایج را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: --------------------

منابع مطالعه: -----------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی

مطالب مرتبط:

بررسی حالات مختلف آب - جلسه اول

بررسی حالات مختلف آب – جلسه دوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه سوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه چهارم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه پنجم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه ششم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هفتم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هشتم