تبیان، دستیار زندگی
آیا تا به حال آب را به حالت گازی دیده اید؟ جواب خیر خواهد بود زیرا گازها قابل دیدن نمی باشند. ممکن است قطرات بخار را در هوا و در بازدم خود در یک روز سرد مشاهده کرده باشید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی حلات مختلف آب- جلسه هفتم

اهداف:

بررسی فرایند تبخیر آب و جمع آوری بخار آب

وسایل مورد نیاز:

  • یک قوطی فلزی براق
  • آب شیر
  • فریزر
  • کاسه

بررسی حلات مختلف آب- جلسه ٦

بخار آب

آیا تا به حال آب را به حالت گازی دیده اید؟

جواب خیر خواهد بود زیرا گازها قابل دیدن نمی باشند. ممکن است قطرات بخار را در هوا و در بازدم خود در یک روز سرد مشاهده کرده باشید، ولی این قطرات گاز نیستند بلکه مایع می باشند.

آیا آب موجود در هوا به صورت گاز موجود می باشد؟

کف یک قوطی فلزی را تا 5/2  سانت از آب شیر پر نمایید و آن را در فریزر قرار دهید تا یخ بزند، سپس آن را از فریزر خارج نموده و در کاسه قرار دهید و اجازه دهید کمی بماند.

چه چیزی مشاهده می کنید؟

به زودی آب بر روی بدنه قوطی ظاهر شده و به صورت قطرات به داخل کاسه می ریزد.

این آب از کجا می آید؟

منبع آن چیست؟

چه میزانی از آن را می توان جمع آوری نمود؟

بررسی حلات مختلف آب- جلسه ٧

این آب از بخار آب موجود در هوا به وجود می آید. بخار آب همیشه در هوا وجود دراد و با سرد کردن آن، کندانس می شود و بر روی سطح قوطی فلزی ظاهر می گردد. حتی در هوای خشک نیز می توان با این روش، حدود 5cc آب در 2 ساعت تهیه نمود. این مقدار برای هوای گرم و مرطوب به 10cc خواهد رسید.

بررسی حلات مختلف آب- جلسه هفتم

به عنوان مثال های دیگر می توانید به دانه های آب روی لوله آب سرد، آب جاری شده از زیر کولرهای گازی و... توجه نمایید.

بررسی حلات مختلف آب- جلسه هفتم

تکلیف:

1- مشاهدات خود را مکتوب نموده و برای ما ارسال نمایید.

2- مقدار آب بدست آمده از این روش در مدت زمان مشابه برای حالات زیر را بدست آورید:

الف) در حمام قبل و بعد از استحمام
ب) در اتاق بدون کولر گازی در حالت سرد بودن و گرم بودن اتاق

چرا مقادیر فوق با هم متفاوت اند؟

3- تا چه زمانی می توان با این روش آب جمع آوری نمود؟ به قوطی فلزی یخ بیافزایید و پاسخ این سوال را بیابید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: --------------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی

مطالب مرتبط:

بررسی حالات مختلف آب - جلسه اول

بررسی حالات مختلف آب – جلسه دوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه سوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه چهارم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه پنجم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه ششم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هفتم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هشتم