تبیان، دستیار زندگی
هنگامی که به آسمان نگاه می کنید، ابرهای سفید را در میان پس زمینه آبی مشاهده کنید. آب منشأ حیات و نعمتی بسیار بزرگ از جانب خدا می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

اهداف:

توضیح درباره آب و حالات مختلف آن

وسایل مورد نیاز: ............................................

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

مقدمه

حدود 2/3 سطح زمین ما از آب پوشیده شده است و این حجم زیاد آب است که باعث می شود زمین آبی به نظر برسد و هنگامی که به آسمان نگاه می کنید، ابرهای سفید را در میان پس زمینه آبی مشاهده کنید. آب منشأ حیات و نعمتی بسیار بزرگ از جانب خدا می باشد.

آب تنها ماده ای است که حالت جامد آن اسمی مجزا به نام یخ دارد.

حدود 1/20 سطح زمین پوشیده از یخ می باشد.

حالت جامد آب به صورت های مختلفی وجود دارد، برای مثال چندین نوع مختلف برف وجود دارد که هرکدام تعریف، شکل و خواص مشخصی دارند. هدف این پروژه بررسی سه حالت آب یعنی مایع، جامد و بخار می باشد.

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

به طور کلی، می توان گفت که نحوه حرکت مولکول ها، نوع ماده را مشخص می کند.

مولکول های یک ماده جامد، در جای خود دارای لرزش های خفیف می باشند.

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

جامد

برعکس یک ماده جامد، مولکول های یک مایع می توانند به راحتی در جهات مختلف حرکت نموده و آزادانه جابه جا شوند. این مولکول ها به هم مقداری نیروی جاذبه وارد می کنند که این نیرو باعث می شوند مایع در ظرف خود باقی بماند و در فضا پخش نشود.

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

مایع

مولکول های یک گاز با آزادی بسیار بیش تری می توانند حرکت نمایند و نیروی بسیار کم تری به هم وارد می کنند، لذا با باز نمودن درب یک ظرف حاوی گاز، پس از گذشت مدت کوتاهی، گاز موجود در ظرف در کل فضای اتاق پخش خواهد شد و مولکول های آن حداکثر فاصله را از هم خواهند گرفت.

بررسی حالات مختلف آب- جلسه اول

گاز

تکلیف: به عنوان تکلیف درباره انواع دانه های برف تحقیق کرده و برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: -------------------------------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: پوریا میرعشقی - تنظیم: یگانه داودی

مطالب مرتبط:

بررسی حالات مختلف آب - جلسه اول

بررسی حالات مختلف آب – جلسه دوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه سوم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه چهارم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه پنجم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه ششم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هفتم

بررسی حالات مختلف آب – جلسه هشتم