تبیان، دستیار زندگی
سیاره زحل به ارباب حلقه های منظومه شمسی شهرت پیدا کرده است. در میان همه سیارات منظومه شمسی زحل با اختلاف بسیاری عنوان زیباترین سیاره را به خودش اختصاص داده است. البته زحل این عنوان را مدیون حلقه های فراوارنی است که در اطراف خود به دام انداخته است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر دیدنی از زحل، قمرها و حلقه‌هایش

6ضلعی مرموز زحل در نیمکره شمالی این سیاره

سیاره زحل به ارباب حلقه های منظومه شمسی شهرت پیدا کرده است. در میان همه سیارات منظومه شمسی زحل با اختلاف بسیاری عنوان زیباترین سیاره را به خودش اختصاص داده است. البته زحل این عنوان را مدیون حلقه های فراوارنی است که در اطراف خود به دام انداخته است.

فضاپیمای کاسینی در سال 2004 با سیاره زحل دیدار کرد و از آن زمان تا کنون تصاویر بی نظیری را از این سیاره به زمین مخابره کرده است. اکثر تصاویری که در ادامه شاهد آن هستید شامل برخی از تازه ترین تصاویر این فضاپیماست که به زمین ارسال شده است.

 • تصویری از زحل در کنار زمین (نقطه آبی رنگ)
  تصویری از زحل در کنار زمین (نقطه آبی رنگ)
 • زحل و سایه حلقه های آن بر روی این سیاره
  زحل و سایه حلقه های آن بر روی این سیاره
 • زحل و سایه حلقه های آن بر روی این سیاره
  زحل و سایه حلقه های آن بر روی این سیاره
 • قمر انسلادوس
  قمر انسلادوس
 • فمرهای تیتان و رئا (بزرگترین اقمار زحل)
  فمرهای تیتان و رئا (بزرگترین اقمار زحل)
 • حلقه های زحل
  حلقه های زحل
 • قمر تیتان
  قمر تیتان
 • زحل، حلقه ها و سایه ها
  زحل، حلقه ها و سایه ها
 • سیاره تاریک زحل در سمت چپ، قمر رئا در مرکز، قمر انسلادوس در راست رئا و قمر دیون در چپ رئا
  سیاره تاریک زحل در سمت چپ، قمر رئا در مرکز، قمر انسلادوس در راست رئا و قمر دیون در چپ رئا
 • زحل و حلقه هایش
  زحل و حلقه هایش
 • نمایی نزدیک تر از زحل
  نمایی نزدیک تر از زحل
 • قمر تیتان، حلقه های زحل و سایه آن ها بر روی سیاره
  قمر تیتان، حلقه های زحل و سایه آن ها بر روی سیاره
 • نمایی نزدیکتر از قمر تیتان
  نمایی نزدیکتر از قمر تیتان
 • تصویر پردازش نشده از قمر زحل به نام methone
  تصویر پردازش نشده از قمر زحل به نام methone
 • تصویری از سطح قمر دایون
  تصویری از سطح قمر دایون
 • حلقه های زحل
  حلقه های زحل
بخش دانش و زندگی تبیان

برگرفته از: space