در ابتدای این جلسه، جداول مربوط به ارتفاع، جرم و سرعت حد چتر نجات را دریافت کرده و در یک کادر، ارتفاع و جرم مربوط به کمترین سرعت حد ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه ششم

اهداف: بررسی پارامتر مساحت چتر

 

تغییر پارامتر مساحت چتر نجات

در ابتدای این جلسه، جداول مربوط به ارتفاع، جرم و سرعت حد چتر نجات را دریافت کرده و در یک کادر، ارتفاع و جرم مربوط به کمترین سرعت حد را یادداشت کنید و برای ما بفرستید.

سپس موضوع تغییر پارامتر دیگر، یعنی مساحت چتر نجات را مطرح کنید.

 

اگر به یاد داشته باشید چتر نجات کروی که ساختید الگویی داشت که ارتفاع هر سه گوش را 30سانتی متر و قاعده ی آن را 10 سانتی متر در نظر گرفتید. حال می توان با تغییر این دو مقدار مساحت کل چتر و نیز سطح مقطع آن را تغییر دهید.

پیشنهاد می شود که 5 چتر مختلف ساخته شود که ارتفاع و قاعده ی آن ها متفاوت باشند.

یعنی 4 چتر دیگر ساخته شود.

 

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه ششم

 
حال با هر کدام از این چترهآ، تمامی آزمایش های جلسه ی گذشته را تکرار کنید. یعنی برای هر چتر و برای هر ارتفاع، 5 جرم مختلف را به چتر متصل کرده و سرعت حد را به دست آورید، و سپس ارتفاع ها را تغییر داده و برای هر ارتفاع، مجددا 5 جرم مختلف ذکر شده در جلسه ی گذشته را مورد آزمایش قرار دهید و سرعت حد را به دست آورید.

 

به این ترتیب برای هر چتر، 5 جدول مطابق گذشته، ساخته ایم.

 این جداول کامل کنید و بهترین سرعت حد به همراه ارتفاع، جرم و چتر مورد آزمایش آن ذکر کنید.

در طول این جلسه، چترهایشان را بسازید. (همه ی چترها از یک جنس باشند) و تا جلسه ی آینده، آزمایش ها را کامل و دقیق انجام دهید و جداولتان را کامل کنید.

زمان مورد نیاز برای این جلسه حدود 3 ساعت است.

 

هر آزمایش را 3 بار و اگر فرصت شد 5 بار انجام دهند و میانگین این 3 عدد را در ستون دیگری جداولشان یادداشت کنند.

می توانید این کار را به صورت گروهی انجام دهید یعنی 4 گروه شده و هر یک، یکی از چترها را بسازد. توجه کنید که روشی که برای یافتن کمترین سرعت حد به کار می برید روش آزمون و خطا می باشد و مستلزم دقت و حوصله زیاد است. ایده اولیه ی تمام روابط فیزیک از چنین آزمایش هایی بوده است.

 

تکلیف: پس از انجام کامل آزمایش ها تمام جداولی را که برای این چترهای کروی تنظیم کرده اید در فایل پاورپوینت به همراه عکس هایی از مراحل انجام کار (ساخت چتر و اندازه گیر ها) قرار داده و در یک صفحه نتایج نهایی خود را از ارتفاع و مساحت بهینه برای هر جرم شرح دهید.

 

منابع مطالعه: فایل pdf -  good power را برایتان قرار داده ایم برای دریافت آن اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه اول

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه دوم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه سوم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه چهارم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه پنجم

 

 بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان 

 تهیه: بهاره امینی- آزاده کیوانی تنظیم: فاطمه گودرزی