داده ها و جدول گذشته را بررسی کنید و کمترین سرعت حدی را که در آن ثبت کرده اید و ارتفاع مربوط به آن سقوط را مشخص کنید ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه پنجم

اهداف: بررسی پارامترهای موثر بر داشتن کمترین سرعت حد.

 

داده ها و جدول گذشته را بررسی کنید و کمترین سرعت حدی را که در آن ثبت کرده اید و ارتفاع مربوط به آن سقوط را مشخص کنید. حال می خواهیم ببینیم چه پارامترهای دیگری می توانند روی این سرعت تأثیر گذار باشند. در این مورد کمی با هم گفتگو کنید و لیستی ازا عوامل مۆثر تهیه کنید و روی تخته بنویسید.

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه پنجم

لازم است روی این موضوع تأکید شود که تغییر همه ی پارامترها نیاز به وقت بسیار زیادی دارد و در زمان باقی مانده باید مهمترین و تاثیر گذارترین پارامتر را انتخاب کرده و کار خود را روی بررسی تغییرات آن پارامتر متمرکز کنید.

بهترین پارامتر قابل تغییر، جرم چتر باز است. به راحتی می توان وزنه هایی به جرم 5 ، 10 ، 15 ، 20 و … گرم را در ظرف کوچکی که به چتر متصل است قرار داد و هر بار از یک ارتفاع، چترها را رها کرد.

همان طور که می دانید در هر بار آزمایش باید یک پارامتر را تغییر داد. برای این کار، در ارتفاع اول که آزمایش را از آن شروع کرده اید، چتر نجات را یک بار بدون جرم و سپس هر بار با یک وزنه رها کنید و سرعت حد را اندازه بگیرید و یک جدول درست کنید. در بالای جدول ارتفاع رها کردن چتر را بنویسید و سپس در دو ستون جدول اعداد مربوط به جرم چتر باز و سپس سرعت حد آن را بنویسید.

بهتر است برای 5 جسم آزمایش تکرار شود.

حال ارتفاع را عوض کنید و برای ارتفاع دوم، همین کارها را تکرار کنید و جدول مشابهی درست کنید. پیشنهاد می شود برای 5 ارتفاع این کار تکرار شود.در نتیجه 5 جدول مختلف دارید.

 

در این جلسه، کافیست اجرام مورد نظر و ارتفاع های مناسب برای رها شدن انتخاب شوند. از تجربه ی آزمایش های گذشته می توان ارتفاع های مناسب را به راحتی انتخاب کرد و این اندازه گیری ها را انجام داده و با دقت نتایج خود را ثبت کنید.

از این پس اعداد به دست آمده، اعداد اصلی پروژه می باشند و تحلیل های نهایی بر اساس این اعداد و نتایج به دست آمده از سرعت حد است.

پس دقت در اندازه گیری سرعت حد و اعداد دیگر مثل ارتفاع و جرم وزنه ها، پارامتر دیگری که می توان تغییر داد، سطح چتر نجات است که بررسی آن را به جلسه ی آینده موکول می کنیم. بررسی تغییر این دو پارامتر کافیست و با در نظر گرفتن تغییرات ارتفاع، می شود سه پارامتر متغیر، که دراین پروژه بررسی می شود.

در جلسه آینده پس از دریافت داده های جداول، ارتفاع و جرمی که در آن سرعت حد کمترین سرعت حد تمام آزمایش هاست، مشخص می شود.

 

یک نکته ی بسیار مهم:

تعداد آزمایش در انجام یک پروژه بسیار مهم است. هر چه قدر تعداد آزمایش ها بیشتر باشد نتایج دقیق تر و کار، علمی تر است. بنابراین برای هر ارتفاع و هر جرم، حداقل 3 بار آزمایش را تکرار کنید و سرعت حد را در سه ستون کنار هم یادداشت کنید و در ستون بعدی، میانگین این سه عدد را بنویسید. این عدد میانگین، عدد مورد نظر ماست زیرا دقیق ترین عدد، میانگین سه آزمایش است. اگر فرصت کافی داشتید، بهتر است به جای 3 بار، 5 بار آزمایش تکرار شود.

 

تکلیف:

- جدول حاصل از این اندازه گیری را طبق آنچه گفته شده تکمیل کرده و تا جلسه آینده تحویل دهید.

- در اینترنت به جستجو بپردازید و ببینید که چتربازها معمولاً از چه ارتفاعی پرش انجام می دهند؟

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: علاقه مندان به پرواز با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر می توانند با دوره های آموزش پرواز با گلایدر و پرش با چتر آشنا شوند.

 

منابع مطالعه: ----

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه اول

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه دوم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه سوم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه چهارم

طراحی و ساخت چتر نجات - جلسه ششم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: بهاره امینی- آزاده کیوانی

 تنظیم: فاطمه گودرزی