تبیان، دستیار زندگی
مدیر کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش گفت:کلیات چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه به تصویب این کمیسیون رسید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیات چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه تصویب شد

کلیات چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه تصویب شد


مدیر کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش گفت:کلیات چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه به تصویب این کمیسیون رسید.

احمد عابدینی مدیر کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه، گفت: دویست وهجدهمین(218) جلسه کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل و سایر اعضای آن برگزار شد و ماده واحده پیشنهادی چگونگی تشکیل کلاس های چندپایه»، مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید.

دویست وهجدهمین(218) جلسه کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل و سایر اعضای آن برگزار شد و ماده واحده پیشنهادی چگونگی تشکیل کلاس های چندپایه»، مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید.

عابدینی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد در زمان بررسی«طرح جامع منابع انسانی در شورای عالی»، اعضای این کمیسیون هم در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشته باشند.

وی افزود: در این جلسه گزارش توجیهی شامل«تاریخچه،آمار،تحقیقات داخلی و خارجی،نتایج مطالعات تیمز و پرلز، محاسن و مشکلات، مقایسه تقویم زمانی» این کلاس ها با مدارس عادی ارائه شد.

عادینی اظهار داشت:درادامه جلسه در خصوص ماده واحده پیشنهادی «چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه» کلیاتی مطرح شد و مواردی از قبیل:«توجه به تفاوت دستمزد معلمان ابتدایی چندپایه، روستایی و شهری،لزوم بررسی ظرفیت قوانین به نفع مدارس چندپایه توسط معاونت توسعه مدیریت،تعیین حداقل پایه ها،حداقل ماده درسی و تراکم کلاس ها،نحوه تدوین کتب درسی برای این کلاس ها، تعیین میزان بار مالی احتمالی در تصمیم گیری ها،تعیین آثار و پیامدهای مثبت و منفی، لزوم جمع بندی کلی پژوهش های داخلی و خارجی، ورود به موارد مرتبط با شرح وظایف کمیسیون و بررسی تعریف مدارس چندپایه مطالبی ارائه شد.

در این جلسه مصوب شد معاونت آموزش ابتدایی با استفاده از ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش طرح جامع آموزش روستایی را ظرف مدت 6 ماه آینده جهت بررسی به کمیسیون توسعه و منابع انسانی ارایه نماید.

مدیر کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی گفت: همچنین شیوه آموزش در سایر کشورها، پیش بینی معلم ویژه برای این کلاس ها،سازماندهی و به حداقل رساندن این مدارس،توجه به تنوع مواد و مکمل های آموزشی،پیش بینی نیروی انسانی در ساختار تشکیلاتی،پیش بینی اعتبار جداگانه برای این مدارس،تشکیل جشنواره الگوهای تدریس برتر مدارس چند پایه و استفاده از نتایج آنها» مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عابدینی افزود: در این جلسه مصوب شد معاونت آموزش ابتدایی با استفاده از ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش طرح جامع آموزش روستایی را ظرف مدت 6 ماه آینده جهت بررسی به کمیسیون توسعه و منابع انسانی ارایه نماید.

مدیر کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی در پایان گفت:همچنین تیمی مرکب از نمایندگان سازمان پژوهش،معاونت پرورشی، معاونت ابتدایی، مرکز سنجش، معاونت پشتیبانی و دبیرخانه شورای عالی و صاحب نظران این موضوع ظرف دو هفته روی ماده واحده مذکور کارکرده و متن جامع تری را برای جلسه آینده ارائه نمایند.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان