تبیان، دستیار زندگی

مبارزه با میکروب ها - جلسه‌ هشتم

چگونگی ایجاد این مقاومت، بسته به این که عمل‌کرد آنتی‌بیوتیک چیست متفاوت است. هم‌چنین میکروب‌های مختلف راه‌های گوناگونی برای مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها برمی‌گزینند. برای مثال برخی از باکتری‌ها وقتی در معرض آنتی‌بیوتیک قرار می‌گیرند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبارزه با میکروب ها - جلسه هشتم

 

میکروب‌ها چگونه از خود دفاع می‌کنند؟

 

وسایل لازم:

 

لوله‌ی آزمایش، آب مقطر، باکتری، آنتی‌بیوتیک، سوآپ استریل، پلیت و محیط کشت، دیسک آنتی‌بیوتیک، پنس، شعله‌ی گاز، خط‌کش، انکوباتور

 

روند کار:

چگونگی ایجاد این مقاومت، بسته به این که عملکرد آنتی‌بیوتیک چیست متفاوت است. هم‌چنین میکروب‌های مختلف راه‌های گوناگونی برای مقاومت در برابرآنتی‌بیوتیک‌ها برمی‌گزینند. برای مثال برخی از باکتری‌ها وقتی در معرض آنتی‌بیوتیک قرار می‌گیرند تشکیل لایه‌هایی روی سطوح می‌دهند که بیوفیلم نامیده می‌شوند.

آن‌ها به این ترتیب از خود در برابر آنتی‌بیوتیک محافظت می‌کنند. برخی با ایجاد دیواره در اطرا‌ف‌شان از نفوذ آنتی‌بیوتیک جلوگیری می‌کنند. برخی مانند باکتری‌های تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز نیز با تولید آنزیم‌هایی که آنتی‌بیوتیک‌ها را از بین می‌برند، در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند. روش‌های دیگر مقاومت را با جست و جوی بیش‌تر پیدا کنید. در این جلسه می‌خواهیم این فرضیه را که باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند را آزمایش کنیم.

 

آزمایش:

1. سوسپانسیونی از باکتری با کدورت معادل نیم مک‌فارلند تهیه کنید.

2. 0/1-0/5 میلی لیتر از سوسپانسیون را با همان مقدار محلول آنتی‌بیوتیک با غلظت 1 میلی گرم به ازای 1 میلی‌لیتر مخلوط کنید و آن را با سوآپ به روش قبل روی پلیت به طور یکنواخت کشت دهید.

3. پس از یک شبانه روز از باکتری‌های رشد یافته روی پلیت استفاده کنید و دو مرحله‌ی قبل را تکرار کنید. این چرخه را تا یک هفته مرتباً انجام دهید.

4. پس از یک هفته از باکتری‌ها یه کشت معمولی (بدونآنتی‌بیوتیک) روی پلیت تهیه کرده و آنتی‌بیوگرام کنید. اگر در باکتری مقاومت ایجاد شده باشد هاله‌ی عدم رشد شما نسبت به آزمایش جلسه‌ی چهارم کوچک‌تر خواهد بود.

 

تکلیف:

میانگین هاله‌ی عدم رشد را در حالتی که باکتری در معرض آنتی‌بیوتیک قرار گرفته با زمانی که در معرض آن نبوده است مقایسه کنید و نتایج را برای ما بفرستید.

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------

 

منابع مطالعه: ---------------------------

 

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: مریم یزدان پرست – تنظیم: یگانه داودی

 

مطالب مرتبط:

مبارزه با میکروب ها – جلسه اول

مبارزه با میکروب ها – جلسه دوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه سوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه چهارم

مبارزه با میکروب ها – جلسه پنجم

مبارزه با میکروب ها – جلسه ششم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هفتم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هشتم