تبیان، دستیار زندگی

مبارزه با میکروب ها - جلسه‌ هفتم

باید بدانیم که با اثر دادن آنتی‌بیوتیک‌ها بر میکروب‌ها، آن‌ها همیشه نمی‌میرند. بلکه بعضی تنها رشدشان متوقف می‌شود. حتی امروزه بسیاری از میکروارگانیسم‌ها جهش یافته‌اند و راهی پیدا کرده‌اند که به کارکردهای انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبارزه با میکروب ها - جلسه هفتم

میکروب‌ها مقاومت می‌کنند.

 

وسایل لازم:

لوله‌ی آزمایش، آب مقطر، باکتری، آنتی‌بیوتیک، سوآپ استریل، پلیت و محیط کشت، دیسک آنتی‌بیوتیک، پنس، شعله‌ی گاز، خط‌کش، انکوباتور

 

روند کار:

باید بدانیم که با اثر دادن آنتی‌بیوتیک‌ها بر میکروب‌ها، آن‌ها همیشه نمی‌میرند. بلکه بعضی تنها رشدشان متوقف می‌شود. حتی امروزه بسیاری از میکروارگانیسم‌ها جهش یافته‌اند و راهی پیدا کرده‌اند که به کارکردهای انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند.

دلیل ایجاد مقاومت، تکامل است و این روند در باکتری‌ها سریع اتفاق می‌افتد. برخی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند سبب جهش شوند. جهش‌ها اتفاقی‌اند. اما با توجه به اندازه وژنوم کوچک میکروارگانیسم‌ها، تعداد زیادشان و سرعت رشد آن‌ها، احتمال اتفاق افتادن جهشی که منجر به ایجاد نوعی مقاومت در میکروب‌ها گردد زیاد است.

 

 

آزمایش:

1. یک باکتری گرم منفی و یک باکتری گرم مثبت را کشت دهید. همانند جلسه‌ی چهارم هر کدام را روی یک پلیت برده و به طور یکنواخت در سه جهت کشت دهید.

2. روی آن‌ها چند نوع دیسک‌ آنتی‌بیوتیکی مختلف بگذارید و هاله‌ی عدم رشد را مقایسه کنید.

مبارزه با میکروب ها - جلسه‌ هفتم

تکلیف:

 1. جدول ثبت اندازه‌ی هاله‌های عدم رشد را برای ما بفرستید.

 

راهنمایی:

 در این جا چند انیمیشن داریم که مکانیسم‌های مقاومت باکتری‌ها را نشان می‌دهند.

 

مبارزه با میکروب ها - جلسه‌ هفتم
مبارزه با میکروب ها - جلسه‌ هفتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: مریم یزدان پرست – تنظیم: یگانه داودی

 

مطالب مرتبط:

مبارزه با میکروب ها – جلسه اول

مبارزه با میکروب ها – جلسه دوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه سوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه چهارم

مبارزه با میکروب ها – جلسه پنجم

مبارزه با میکروب ها – جلسه ششم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هفتم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هشتم