تبیان، دستیار زندگی

مبارزه با میکروب ها - جلسه دوم

محصولات ضد میکروبی که به صورت روزمره به کار می‌بریم نیز با کشف و استفاده از همین عوامل به شکلی غیر مضر ایجاد شده‌اند. عوامل فیزیکی ضد میکروبی در ابعاد گسترده در صنایع برای ضد عفونی کردن محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی استفاده می‌شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبارزه با میکروب ها - جلسه دوم

مبارزه با میکروب ها - جلسه دوم

 

اثر شوینده‌ها بر باکتری‌ها

اهداف جلسه: ----------------------------

 

وسایل لازم:
 
روند کار:
محصولات ضد میکروبی که به صورت روزمره به کار می‌بریم نیز با کشف و استفاده از همین عوامل به شکلی غیر مضر ایجاد شده‌اند. عوامل فیزیکی ضد میکروبی در ابعاد گسترده در صنایع برای ضد عفونی کردن محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی استفاده می‌شوند.
بسیاری از وسایل پلاستیکی با کاربرد بهداشتی با پرتو فرابنفشضد عفونی می‌شوند. مشتقات کلر به اشکال مختلف در بسیاری از پاک کننده‌ها، شوینده‌ها، سفیدکننده‌ها، جرم‌گیرها و ... به فراوانی به کار برده می‌شوند.

این بار برای دریافت دانسته‌هایی که به طراحی روش درست آزمایش به شما کمک کند، می‌توانید به جست‌وجو پیرامون پرسش‌های زیر بپردازید.

 

  • چه محصولات و کالاهایی در اطراف‌تان می‌شناسید که در آن‌ها از عوامل ضد میکروبی استفاده شده باشد؟
  • کدام‌یک از عوامل ضد میکروبی که در جلسه‌ی پیش در باره‌ی آن‌ها تحقیق کردید در این محصولات وجود دارد؟
  • چگونه می‌توان از خاصیت ضد میکروبی این محصولات مطمئن شد؟

 

آزمایش:      

1. یک سوسپانسیون رقیق (شبیه لوله‌ی سمت چپ در عکس) از باکتری مورد استفاده‌ی خود درست کنید.

راهنمایی:

این میزان کدورت معادل نیم‌ مک‌فارلند نام دارد و برابر با مقداری از کدورت است که نسبت به حالت شفاف تنها 80% نور را از خود عبور می‌دهد. کدورت‌های بعدی به ترتیب از چپ به راست استانداردهای 1 و 2 مک‌فارلند را نشان می‌دهند. این محلول استاندارد حاوی 1 درصد حجمی کلرید باریم و 1 درصد حجمی سولفوریک اسید است و کدورتی برابر با تعداد 1/5×108  عدد باکتری در 1 میلی‌لیتر حجم ایجاد می‌کند.

2. دو لوله‌ی آزمایش حاوی 5 میلی‌لیتر محیط کشت مایع نیز آماده کنید.

3. به یکی از لوله‌ها به عنوان نمونه‌ی شاهد تنها 1 میلی‌لیتر آب مقطر و 0/1-0/5 میلی‌لیتر سوسپانسیون باکتری اضافه کنید.

4. به لوله‌ی آزمایش دوم به عنوان نمونه‌ی تست، 1 میلی‌لیتر از یک محصول بهداشتی مایع و همان مقدار سوسپانسیون باکتری اضافه کنید.

مبارزه با میکروب ها - جلسه دوم

 

5. اگر محصول شما مایع نیست به این روش عمل کنید. برای مثال یک عدد صابون را برداشته و به صورت پودر در بیاورید. هم‌چنین می‌توانید از پودر صابون برای این کار استفاده کنید. یک گرم پودرصابون را در 5 میلی‌لیتر آب مقطر حل کنید و از محلول آن در آزمایش قبل استفاده کنید.

6. بعد از سپری شدن حداقل 16 ساعت، از هر دو لوله‌ی آزمایش 1 میلی‌لیتر برداشته و روی محیط کشت جامد کشت دهید.

 

تکلیف:

1. هر کدام از آزمایش‌های بالا را با 3 تکرار انجام دهید.

2. میانگین تعداد باکتری‌های رشد یافته روی هر یک از پلیت‌ها را گزارش کنید.

3. در صورتی که چند محصول را به کار برده‌اید اثرات ضدمیکروبی آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

4. در باره‌ی استاندارد کدورت نیم‌ مک‌فارلند تحقیق کنید.

مبارزه با میکروب ها - جلسه دوم

راهنمایی:

 

می‌توانید با همین روش توانایی شوینده‌های مختلف از برندهای گوناگون را با هم مقایسه کنید.

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: ---------------------------------------------

 

منابع مطالعه: ----------------------------

 

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: مریم یزدان پرست – تنظیم: یگانه داودی

 

مطالب مرتبط:

مبارزه با میکروب ها – جلسه اول

مبارزه با میکروب ها – جلسه دوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه سوم

مبارزه با میکروب ها – جلسه چهارم

مبارزه با میکروب ها – جلسه پنجم

مبارزه با میکروب ها – جلسه ششم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هفتم

مبارزه با میکروب ها – جلسه هشتم