تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی دانش آموزان مقطع متوسطه اول با مدار الکتریکی و طرز کار آن ها و ساختن چند مدار آشنا می شوند.در این فعالیت تعاملی آن ها با نشانه های مختلف برای نشان دادن اجزای الکتریکی مدار آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختمان مدار الکتریکی

در این آموزش تعاملی دانش آموزان مقطع متوسطه اول با مدار الکتریکی و طرز کار آن ها و ساختن چند مدار آشنا می شوند.

آنتن چرخان - جلسه چهارم

در این فعالیت تعاملی آن ها با نشانه های مختلف برای نشان دادن اجزای الکتریکی مدار آشنا می شوند.

استفاده از این فلش آموزشی در سایت های دیگر با ذکر منبع بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان