سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد به این مساله، عشق الهی را زیر سوال خواهد برد. او در این باره گفته است: خداوند قاضی نیست؛ بلکه دوستدار بشریت است. خداوند قصد محکومیت کسی را ندارد و جهنم تنها کنایه ای از روح تنها است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : امید پیشگر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقدی بر یافته‌های جدید پاپ کلیسای کاتولیک!

پاپ

در خبرها آمده است پاپ فرانسیس (پاپ کلیسای کاتولیک روم) در سخنانی گزارشی از یافته هایی جدید کلیسا ارائه کرده که جالب توجه است. او در این سخنان منکر جهنم شد و دین را برخاسته از قلب انسانها دانست. او ضمن اعتراف به نادرست بودن برخورد پیشین کلیسا با برخی از مسایل اخلاقی، آغوش کلیسا را به روی همگان، حتی بی خدایان و همجنس بازان، باز دانست و از هر کس با هر عقیده و رفتاری خواست به کلیسائیان بپیوندد. او همچنین دین را عنصری متغییر و قابل پیشرفت معرفی کرد با این قابلیت که می‌تواند با هر مرام و مذهبی حتی با بی مذهبی کنار آید و کاری کند که صاحب آن، لطف کرده خدا را به رسمیت بشناسد. پاپ در عین زیبا دانستن انجیل، تغییر در آن را به دلیل وجود عباراتی تعصب برانگیز و دعوت کننده به محاکمه ضروری دانست.

 

نقد بررسی سخنان پاپ فرانسیس

ما با تفکر و دعا فهم جدیدی از برخی از عقاید به دست آوردیم اینکه انسان با تفکر به فهم جدیدی از عقاید دست پیدا کند شایسته تحسین است؛ اما باید توجه داشت محصول این تفکر وقتی مقبول است که مبتنی بر قواعد و روشهای تعریف شده درست فکر کردن باشد وگرنه انسان، توهّم و تخیل را با تفکر اشتباه گرفته گمان می کند به یافته جدید فکری دست پیدا کرده است.

بنابراین لازم است جناب پاپ استدلالی را که او و همفکرانش را به این نتایج رسانده است بیان کند تا روشن شود آنچه او ادعا می کند محصول تفکر است یا توهم و تخیل.

کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد به این مساله، عشق الهی را زیر سوال خواهد برد. او در این باره گفته است: خداوند قاضی نیست؛ بلکه دوستدار بشریت است. خداوند قصد محکومیت کسی را ندارد و جهنم تنها کنایه ای از روح تنها است.

اول اینکه: انکار جهنم از سوی پاپ، انکار کتاب مقدس آنها و یا حداقل بخشهایی از آن است که به صراحت از جهنم سخن گفته است:

متی 5: 21. شنیده‌اید که به اوّلین گفته شده است، قتل مکن؛ و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. 22. لیکن من به شما می گویم، هر که به برادر خود بی‌سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید، مستحّق آتش جهنّم بُوَد.

متی 5: 29. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد، از آنکه تمام بدنت در جهنّم افکنده شود. 30. و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی از اعضای تو نابود شود، از آنکه کلّ جسدت در دوزخ افکنده شود.

جهنم یکی از حقایق موجود در عالم دیگر است که وجود آن با دلایل عقلی و نقلی اثبات شده است؛ حقیقتی انکار ناپذیر که تمام ادیان آسمانی حتی ادیان منسوخ و تحریف شده نیز به حقانیت آن معتقدند. حال اگر جناب پاپ مایل به انکار آن برای جذب افراد بیشتر به آیین خود است؛ ابتدا لازم است تک تک دلایل عقلی و نقلی که وجود معاد و جهنم در آن ثابت می کنند را با استدلال منطقی ابطال کند آنگاه دم از انکار جهنم بزند تا اهل خرد و اندیشه دلیلی برای پذیرش حرف او داشته باشند

متی 16: 18. و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت.

بنابراین جناب پاپ ابتدا باید تکلیف مردم را با کتابی که او مروج و مبلغ و مدافع آن است روشن کند که آیا کتاب مقدسی که از جهنم خبر می دهد راست می گوید یا پاپی که می گوید جهنم نیست؟ نمی شود هم گفت که هر دو راست می گویند زیرا هر صاحب عقلی می داند رابطه هست و نیست رابطه تناقض است که تحقق آن عقلاً محال است. شاید هم عده ای پیدا شوند و بگویند هر دو درست می گویند با این توضیح که پاپ و کتاب ربطی به هم ندارند!

دوم اینکه: جهنم یکی از حقایق موجود در عالم دیگر است که وجود آن با دلایل عقلی و نقلی اثبات شده است؛ حقیقتی انکار ناپذیر که تمام ادیان آسمانی حتی ادیان منسوخ و تحریف شده نیز به حقانیت آن معتقدند.

حال اگر جناب پاپ مایل به انکار آن برای جذب افراد بیشتر به آیین خود است؛ ابتدا لازم است تک تک دلایل عقلی و نقلی که وجود معاد و جهنم در آن ثابت می کنند را با استدلال منطقی ابطال کند آنگاه دم از انکار جهنم بزند تا اهل خرد و اندیشه دلیلی برای پذیرش حرف او داشته باشند.

پاپ

یکی از دلایل عقلی وجود جهنم

عدل الهى ایجاب مى كند كه با اشخاص نیكوكار و بدكار، در مقام پاداش و كیفر، یكسان برخورد نشود. در عین حال مى بینیم كه حیات دنیوى به گونه اى است كه تحقق عدل كامل در مقام پاداش و كیفر امكان پذیر نیست، زیرا سرنوشت هر دو گروه به هم گره خورده و از یكدیگر تفكیك پذیر نیست. از طرف دیگر، برخى از كارهاى نیك و بد اجرى بالاتر از آن دارند كه این جهان گنجایش پاداش و كیفر آنها را داشته باشد، مثلاً یكى در راه حق پس از عمرى جهاد و مبارزه جان مى بازد، و دیگرى حق جویان بیشمارى را نابود مى سازد. بنابر این، جهان دیگرى لازم  و در آن شرایطی واجب تا عدل كامل الهى در قلمرو امكانات بی نهایت آن تحقق یابد و در آن نیکوکار و بدکار به سزای واقعی عمل خود برسند که از آن دو جایگاه واقعی پاداش و عذاب در فرهنگ دینی، تعبیر به بهشت و جهنم می شود.[1]

همین معنا در قرآن کریم هم آمده است: أَمْ نَجْعَلُ الّذِینَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالمُفسِدِینَ فِی الأَرْض اَمْ نَجْعَلُ المُتّقینَ كالْفُجّارِ (ص/28): آیا مۆمنان صالح را در ردیف مفسدان زمین قرار مى دهیم و یا با پرهیزگاران مانند گنهكاران برخورد مى كنیم؟!

دلایل نقلی هم فراوان است. متون دینی از کتاب اهل کتاب گرفته تا قرآن کریم سرشار از گزاره هایی است که خبر از وجود جهنم در سرای دیگر می دهند.

بنابراین پاپ یا هر کس دیگری که علاقه مند به انکار این حقیقت است ابتدا باید دلایل آن را با استدلال منطقی باطل کند آنگاه ادعای انکار کند.

دلیل پاپ

پاپ دلیل انکار جهنم را مخالف دانستن این عقیده با باور به عشق الهی دانسته است. که ظاهراً منظور او این است: چطور می توان باور داشت خدایی که عاشق بندگانش است آنها را در محیطی به نام جهنم عذاب کند.

بنابراین جناب پاپ ابتدا باید تکلیف مردم را با کتابی که او مروج و مبلغ و مدافع آن است روشن کند که آیا کتاب مقدسی که از جهنم خبر می دهد راست می گوید یا پاپی که می گوید جهنم نیست؟ نمی شود هم گفت که هر دو راست می گویند زیرا هر صاحب عقلی می داند رابطه هست و نیست رابطه تناقض است که تحقق آن عقلاً محال است

نقد دلیل پاپ

ما هم با پاپ در این عشق الهی هم عقیده هستیم و معتقدیم همین عشق هم سبب شده که خداوند با فرستادن دین و پیامبران انسان را به راه و روش درست زیستن راهنمایی کند و اگر انسانی نپذیرفت و بر گمراهی خود پا فشاری کرد فوراً او را عذاب نکرده و به او مهلت دهد. اگر صد بار توبه شکست و باز آمد با آغوشی باز پذیرای او باشد. اما فراموش نکنیم این خدای به شدت مهربان عادل هم هست؛ آنقدر که ذره ای ظلم هم از او متصور نیست.

او حتماً سزای کسی که در حق خود و دیگران ستم کرد و در این دنیا به سزای عملش نرسید را کف دستش خواهد گذاشت.

چه بسیار کسانی که زدند و کشتند و خوردند و بردند؛ اما گرفتار قانون نشدند و اگر هم شدند دنیا ظرفیت آن را نداشت که سزای او را آن گونه که باید به او بدهد؛ مانند صدام پلید که هزاران بی گناه را کشت و به کشتن داد و به یک اعدام مرد و تمام شد.

بله؛ خدا بسیار مهربان است و به بندگانش عشق می ورزد؛ اما به همان اندازه، عادل هم هست.

مهمتر اینکه در فرهنگ الهی، واقعیت جهنم چیزی جز حقیقت و باطن اعمال بد انسانها نیست.

خداوند متعال می فرماید: لا یُجْزَى الَّذینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا یَعْمَلُونَ (قصص/84) : آنان كه كارهاى ناشایسته انجام داده‏اند جزا داده نمى‏شوند مگر آنچه را همواره انجام مى‏داده‏اند.

بنابراین وقتی می توان منکر وجود جهنم شد که بتوان وجود تمام کارهای بد و ناشایستی که از انسانها سر می زند را انکار کرد؛ یعنی بتوان وجود کارهای بدی که با توبه و اصلاح از بین نرفته و در صحنه جان و جامعه باقی مانده است را منکر شد.

ادامه دارد ...

 

پی نوشت:

1.       برگرفته از منشور عقاید امامیه، آیت الله سبحانی، ص 186

امید پیشگر             

بخش اعتقادات شیعه تبیان


مطالب مرتبط:

ارتداد در ادیان یهود ، مسیحیت و زرتشت

نظریه تکامل و متکلمان مسیحی

نگاه اسلام و مسیحیت به انسان!

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین