از این جلسه کار ساخت هاورکرافت اصلی دارای لیفت فن و اسکرت آغاز می شود .در این جا ساخت دو نوع هاورکرافت یکی یونولیتی و دیگری از جنس بالسا آموزش داده می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

ساخت نمونه کامل

موضوع پروژه: ساخت نمونه ی هاورکرافت اصلی

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

 

دانش:

 

مهارت:

  • ساخت نمونه ی دو موتوره
  • کار با یونولیت یا بالسا
  • کار با تجهیزات رادیوکنترل

 

وسایل مورد نیاز:

 

زمان عملیاتی: دو جلسه ی یک ساعت و نیم

 

روند کار:

از این جلسه کار ساخت هاورکرافت اصلی دارای لیفت فن و اسکرت آغاز می شود. در این جا ساخت دو نوع هاورکرافت یکی یونولیتی و دیگری از جنس بالسا آموزش داده می شود.

ساخت هاور کرافت از جنس بالسا دارای هزینه ی بیشتری نسبت به یونولیتی است. با توجه به بودجه خود یکی را انتخاب کنید.

توجه: برای نمایش ساده تمام اشکال مستطیلی در نظر گرفته می شود. شما می توانید با توجه به سیلقه و خواست دانش آموز بقیه اشکال را نیز مورد استفاده قرار دهید.

 

هاورکرافت از جنس بالسا:

ابتدا لازم است یک صفحه ی اصلی برای روی هاور کرافت درست شود. از این صفحه جای موتور و در صورت لزوم سروو و پایه موتور را در بیاورید.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

سپس نوبت به ایجاد جداره می رسد. دقت کنید که در این جداره ها باید سوراخ هایی ایجاد شود که از آنها هوا گذشته و قبل از این که هاورکرافت ما از زمین بلند شود، اسکرت پر از هوا شود. همچنین جداره ها با مقداری فاصله از لبه ی صفحه ی اصلی نسب می شوند تا بین آنها فضایی برای محبوس شدن هوا به جهت باد شدن اسکرت ایجاد شود.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

سپس یک قاب دیگر درست می کنیم و در آن تعدادی سوراخ به منظور عبور هوا جهت پر شدن اسکرت ایجاد می کنیم. این قاب را زیر جداره ها می چسبانیم.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

برای نصب لیفت فن یک پایه از جنس تخته سه لا درست می کنیم و روی صفحه اصلی نصب می کنیم. موتور روی این پایه پیج خواهد شد.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

سپس به منظور کارکرد بهتر لیفت فن و هم چنین زیبایی طرح یک داکت از جنس یونولیت ساخته و روی سوراخ لیفت فن قرار می دهیم.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

هم اکنون پایه درایو موتور و هم چنین سروو و رادر را وصل می کنیم.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

برای ایجاد زیبایی و هم چنین ایجاد مکانی برای قرار دادن باتری و رادیو کنترل می نوانید یک محفظه روی مدل ایجاد کنید.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

در مرحله آخر نوبت به نصب اسکرت می رسد. دوختن اسکرت سخت ترین قسمت کار است که معمولا به خیاط واگذار می شود .اسکرت ما در این مدل بین لبه ی خارجی صفحه ی اصلی و لبه ی داخلی قاب زیرین کشیده می شود.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم
طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم
طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

(توجه: همراه این فایل یک پوشه به نام skirt وجود دارد که می توانید جهت طراحی اسکرت از الگوها و فایل های آن استفاده کنید)

در اینجا با نصب موتورها و رادیوکنترل کار ما تمام است.

شکل نهایی مدل به صورت زیر است.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

(فیلم hover5 نمونه ای از این نوع را نمایش می دهد)

 

هاورکرافت از جنس یونولیت:

ساخت هاورکرافت یونولیتی به نسبت هاورکرافت از جنس بالسا دارای هزینه کمتری است. هاورکرافت ما دارای یک لیفت فن و دو درایو موتور است و با رادیو کنترل 3 کاناله قابل راه اندازی است.

دو درایو موتور در انتهای هاورکرافت قرار دارند و وظیفه حرکت دادن هاورکرافت را به جلو و چپ و راست بر عهده دارند. مکانزیم حرکت هاور کرافت ما به شکل زیر است:

هر گاه هر دو موتور هم زمان به کار بیفتد وسیله ما با سرعت به سمت جلو حرکت می کند.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

برای گردش به چپ از موتور سمت راست استفاده می کنیم

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

و برای گردش به راست از موتور سمت چپ بهره می بریم

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

در تمام این حرکات لیفت فن ما با تمام قدرت روشن است.

ابتدا لازم است یک صفحه ی اصلی برای روی هاور کرافت درست کنید. از این صفحه جای لیفت فن را خالی کنید. هم چنین در صورت لزوم می توانید جای پایه های دو درایو موتور را از این صفحه خالی کنید. این صفحه را از یونولیت به ضخامت 1 تا 2 سانتی متر ببرید. ترجیحا یونولیت فشرده باشد.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

اکنون باید جداره های طرح را بسازیم. برای این کار یک قاب از یونولیت در می آوریم که اندازه مستطیل بیرونی آن کمی کوچک تر از اندازه مستطیل صفحه اصلی باشد. سپس در فاصله های مساوی روی کناره های این قاب سوراخ هایی را به جهت عبور هوا برای پر شدن اسکرت ایجاد می کنیم. برای سوراخ کردن می توانیم از هویه یا یک میخ داغ استفاده کنید.

برای ساخت این قاب از یونولیت با ضخامت 3 تا 5 سانتی متر استفاده می شود.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

سپس یک قاب دیگر درست می کنیم. این قاب را زیر قاب جداره ها می چسبانیم. اگر اندازه مدل شما بزرگ است بهتر است تعدادی سوراخ نیز روی این قاب ایجاد کنید. ولی در مدل های کوچک نیازی به این کار نیست. برای ساخت این قاب از یونولیت با ضخامت 0/5 تا 1 سانتی متر فشرده یا فوم استفاده می شود.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

حالا یک پایه برای قرار گرفتن لیفت فن درست کنید و روی سوراخ ایجاد شده در صفحه اصلی بچسبانید. در ساخت این نگهدارنده موتور پیشنهاد می شود از چوب بالسای هارد(به دلیل سبکی)استفاده شود. ولی اگر چوب بالسا در دسترس ندارید از چوب های معمولی نازک استقاده کنید مانند تخته سه لایه.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

حالا به سراغ نصب پایه های درایو موتور ها می رویم. دقت شود که باید درایو موتور ها برای کارکرد بهتر در دور زدن و کنترل راحت تر، بیشترین فاصله را در عرض از هم داشته باشند. پایه ها را از یونولیت فشرده به ضخامت 1 تا 4 سانتی متر با توجه به نوع موتور می سازیم و ارتفاع آنها را حداقل می گیریم. جوری که ملخ ها در حین گردش بیشتر از چند میلی متر با صفحه اصلی فاصله نداشته باشند.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

در مرحله آخر نوبت به نصب اسکرت می رسد. دوختن اسکرت سخت ترین قسمت کار است که معمولا به خیاط واگذار می شود. اسکرت ما در این مدل بین لبه ی خارجی صفحه ی اصلی و لبه ی داخلی قاب زیرین کشیده می شود.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

(توجه: همراه این فایل یک پوشه به نام skirt وجود دارد که می توانید جهت طراحی اسکرت از الگوها و فایل های آن استفاده کنید)

 

در نهایت به نصب موتور ها و باتری و رادیو کنترل بپردازید. با جابجا کردن باتری و رادیو مرکز ثقل مدل را روی لیفت فن بیندازید.

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم
طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم
طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه چهارم

(فیلم hover8 نمونه ای شبیه این مدل را نشان می دهد).

 

تکلیف: ------------------------------

 

محل بازدید/ اردو/ خرید: -----------------------------------

 

منابع مطالعه: ------------------------------

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

 

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه اول

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه دوم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه سوم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه چهارم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه پنجم و ششم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه هفتم و هشتم