تبیان، دستیار زندگی
اساس کار هواناو را می توان با یک مدل بسیار ساده درک کرد. کافی است یک بادکنک را به یک لوح فشرده (CD) متصل کنید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طراحی و ساخت هاور کرافت - جلسه دوم

ساخت نمونه معلق

موضوع پروژه: مقدمه ای بر چگونگیمعلق ماندن در هوا و ساخت نمونه

اهداف: شامل اهداف رفتاری و آموزشی

دانش:

  • آشنایی با عملکرد هواناو
  • درک فرآیند معلق شدن

مهارت:

  • ساخت نمونه ساده هواناو

وسایل مورد نیاز:

زمان عملیاتی: یک ساعت

روند کار:

اساس کار هواناو را می توان با یک مدل بسیار ساده درک کرد. کافی است یک بادکنک را به یکلوح فشرده (CD) متصل کنید. به این منظور می توانید از یک در نوشابه استفاده نمایید. در نوشابه را سوراخ کرده و با چسب تفنگی به سی دی بچسبانید. سپس دهانه بادکنک را دور آن بیندازید.

طراحی و ساخت هاور کرافت - جلسه دوم

به این ترتیب یک هواناو بسیار ساده طراحی کرده اید. بادکنک را باد کنید و نحوه حرکت آن را مشاهده کنید. هواناو بادکنکی شما، به راحتی بر روی لایه ی هوایی که از بادکنک خارج می شود بر روی زمین حرکت خواهد کرد.

تکلیف:

هواناوهای ساده ای طراحی کنید که بدون نیاز به وسایل الکترونیکی و موتور کار کند. عملکرد هواناوی که طراحی کرده اید را با هواناو مدل بادکنکی مقایسه نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -----------------------------------

منابع مطالعه: ------------------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: فریبا موسوی زاده - تنظیم: یگانه داودی

مطالب مرتبط:

طراحی و ساخت هاورکرافت - جلسه اول

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه دوم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه سوم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه چهارم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه پنجم و ششم

طراحی و ساخت هاورکرافت – جلسه هفتم و هشتم