تبیان، دستیار زندگی
وقتی مواد با هم ترکیب می شوند، واکنش شیمیایی رخ می دهد، وقتی یک واکنش شیمیایی رخ می دهد، شما می توانید تغییر رنگ یا تشکیل حباب را مشاهده کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکنش شیمیایی

وقتی واکنش شیمیایی رخ می دهد شما صداهایی مثل فش فش ، سس سس و صدای انفجار را خواهید شنید.

وقتی مواد با هم ترکیب می شوند، واکنش شیمیایی رخ می دهد، وقتی یک واکنش شیمیایی رخ می دهد، شما می توانید تغییر رنگ یا تشکیل حباب را مشاهده کنید.

از دیگر نشانه هایی که می توان به انجام واکنش شیمیایی پی برد، ایجاد نور و گرما است وقتی که مواد با هم ترکیب می شوند.

واکنش های شیمیایی زیادی اطراف ما در حال اتفاق افتادن هستند! وقتی شما دوچرخه تان را زیر باران رها می کنید، زنجیر چرخ دوچرخه تان زنگ می زند. اکسیژن هوا با زنجیر دوچرخه واکنش داده و نقاط خوردگی مشاهده خواهند شد.

حتی زمانی که شما سیبی را از وسط می برید و روی میز قرار می دهید، پس از چند دقیقه مشاهده می کنید که رنگ سطح بریده سیب تغییر می کند چون با اکسیژن هوا ترکیب شده و واکنش شیمیایی رخ داده است.

بسیاری از اسباب بازی ها برای کار کردن به باتری نیاز دارند. درون باتری واکنش شیمیایی رخ می دهد، شما نمی توانید این واکنش شیمیایی را مشاهده کنید اما می دانید که این واکنش رخ داده است زیرا با وجود باتری اسباب بازی شما کار می کند. بعضی وقت ها شما مجبور می شوید که باتری اسباب بازی خود را تعویض کنید زیرا واکنش شیمیایی به صورت کامل در باتری قبلی رخ داده است و دیگر نمی تواند واکنش صورت بگیرد تا اسباب بازی کار کند.

عملکرد کدام اسباب بازی هایی به انجام واکنش شیمیایی وابسته است؟

اسباب بازی هایی که نور تولید می کنند، مواد شیمیایی با هم ترکیب شده و نور تولید می کنند، برخی از اسباب بازی ها نورهای رنگی تولید می کنند. هم چنین اردک های پلاستیکی وجود دارند که رنگ آن ها در دماهای مختلف متفاوت است. مثلا وقتی در آب خیلی گرم قرار بگیرد، رنگش به سرعت تغییر می کند.

یا خودکارهایی وجود دارد که جوهرهای مخصوصی دارند که وقتی با آن روی برگه می نویسیم، نوشته روی برگه محو می شود و دیگر روی برگه مشاهده نمی شود.

کارخانه های تولید کننده اسباب بازی ها از انواع مختلف واکنش های شیمیایی استفاده می کنند تا کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند و انواع جدیدی اسباب بازی با شکل های مختلف تهیه کنند.

شکل این اسباب بازی ها می تواند کاملا کروی باشد مثل یک توپ، یا مخلوطی از اشکال مختلف باشد که یک قطار می سازد.

این کارخانه ها برای ایجاد نور بهتر در برخی از اسباب بازی ها، واکنش های شیمیایی زیادی را در آزمایشگاه های خود انجام می دهند. جالب است بدانید که آن ها برای تولید توپ جهنده چسبنده تا کنون تلاش های زیادی انجام داده اند.

در اطراف ما به روش های گوناگونی، واکنش های شیمیایی زیادی رخ می دهد، به محیط اطراف خود دقت کنید، آیا می توانید برخی از این واکنش های شیمیایی را مشاهده کنید و به کلاس درس بیاورید؟


مرکز یادگیری سایت تبیان