تبیان، دستیار زندگی
امروز می خواهم براتون ماجرای دیشب که برای من و زهرا خواهر کوچولوم اتفاق افتاد رو تعریف کنم. حتما گوش کنید چون هم جالب است، هم آموزنده.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آرزو صالحی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدای ترسناکی میاد
ترس

امروز می خواهم براتون ماجرای دیشب که برای من و زهرا خواهر کوچولوم اتفاق افتاد رو تعریف کنم. حتما گوش کنید چون هم جالب است، هم آموزنده. بعد شما هم برای دوستان و هم کلاسی هاتون تعریف کنید اصلا شاید خانوم معلمتان اجازه داد شما این قضیه رو تو کلاستون برای همه تعریف کنید تا بقیه دوستانتون هم یاد بگیرند.

من و زهرا دیشب تو خونه تنها بودیم مامان و بابا رفته بودند خرید. من تکالیف مدرسه را انجام دادم و بعد با زهرا شروع کردم بازی، در حال توپ بازی بودیم که یک دفعه صدایی از آشپزخانه آمد من ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم تا زهرا نترسه. رفتم تو آشپزخانه ولی خبری نبود به زهرا گفتم خواهر جان چیزی نیست حتما اشتباه شنیدیم بیا با هم نقاشی بکشیم و با هم به اتاق رفتیم و شروع به نقاشی کشیدن کردیم که دوباره همون صدا آمد ولی این بار از اتاق خودمان.

خیلی ترسیده بودم دست زهرا رو گرفتم و به اتاق مامانم رفتیم ولی باز هم از اون جا صدا آمد ما خیلی ترسیده بودیم. با هم رفتیم زیر تخت و دست هم را محکم گرفته بودیم وصلوات می فرستادیم، آخه مامان یاد داده بود هر وقت که ترسیدیم صلوات بفرستیم تا آروم بشیم در حال صلوات فرستادن بودیم که مامان و بابا از راه رسیدند. ما سریع از زیر تخت بیرون آمدیم و پریدیم بغل مامان و بابا.

بابا گفت: چی شده، چرا این قدر ترسیدید؟ من داستا ن رو براشون تعریف کردم و گفتم از همه جای خونه صدا می یاد.

بابا گفت: میثم جان این ترس نداره در زمستان وقتی هوا سرد می شه این صدا ها طبیعی، روزها وسایل گرم می شود و در شب سرد. و این باعث می شه اشیا کوچک شوند و صدا بدهند و این اصلا ترس ندارد.

میثم یک نفس راحتی کشید و از بغل باباش پایین آمد و با خنده گفت الکی ترسیده بودم و بعد دست زهرا را گرفتند و با هم به اتاق رفتند تا بازی کنند.

آرزو صالحی

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

میوه‌های غمگین

عروسکها دیگر دعوا نمی‌کنند...

بوی آش از خانه‌ی خرسها

قالیشویی موشها

گرگ بدجنس

لاک پشت شیطون

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.