تبیان، دستیار زندگی
نگی – اجتماعی زنان : تشكیل سازمان ورزش بانوان نباید با اهداف دولت مغایرت داشته باشد منیره نوبخت ، حذف معاونت ورزش بانوان و تبدیل آن به یك سازمان انسجام یافته را در صورت مغایر نبودن با سیاست های دولت ، مثبت دانست .  رییس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رییس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان :

تشكیل سازمان ورزش بانوان نباید با اهداف دولت مغایرت داشته باشد

منیره نوبخت ، حذف معاونت ورزش بانوان و تبدیل آن به یك سازمان انسجام یافته را در صورت مغایر نبودن با سیاست های دولت ، مثبت دانست .  رییس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ، افزود : این طور نیست كه چون سازمانی برای ورزش بانوان وجود ندارد ، پس نمی توانیم برای پیشرفت ورزش بانوان كاری انجام دهیم . نوبخت همچنین در زمینه مفید بودن فرهنگ سازی برای گسترش ورزش بانوان پیش از تغییر ساختار گفت : به موضوع  اهمیت ورزش همگانی است بارها اشاره شده است و برای همه ضروری است و نباید به ورزش به چشم تفریح و تفنن نگاه كرد . بلكه باید امكانات را برای همه ی اقشار به خصوص خانم ها كه در گذشته توجه ای به ورزش آنها نشده ، فراهم كرد .