تبیان، دستیار زندگی
حقوق بشر به سبک آمریکا!
حقوق بشر به سبک آمریکا!
حقوق بشر به سبک آمریکا!
با نگاهی گذرا به تاریخ در می یابیم که آمریکا از گذشته تا کنون یکی از اصلی ترین عاملان نقض حقوق بشر بوده و هست و در این مسیر تنها نقاب خود را عوض می کرده و شعارهایی سرشار از تناقض را در بوق و کرنا می کرد تا شاید از آشکار شدن حقایق جلوگیری کند اما ...
غم ها مى روند حتى با بوییدن شاخه اى گل
غم ها مى روند حتى با بوییدن شاخه اى گل
غم ها مى روند حتى با بوییدن شاخه اى گل
رسیدن بهار پس از زمستان سخت و طاقت فرسا، خبر از پایان گرفتن دوره اى طولانى و رسیدن فصلى را مى دهد كه انسان و طبیعت مى توانند از بركت لطافت آن حیاتى دوباره بیابند، پس فرا رسیدن این رویداد مهم و شادى آفرین نیز باید با مراسمى ف...
مهارت فراموش شده
مهارت فراموش شده
مهارت فراموش شده
شاید در حال حاضر كمتر كسی تصور كند كه در زمان هایی نه چندان دور، در گوشه و كنار همین شهرهایی كه اكنون سر به فلك كشیده اند و مغازه ها و پاساژهای گوناگون تمام مایحتاج مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار می دهند، هر خانواده یك ...
علم متجدد در غیبت خدا
علم متجدد در غیبت خدا
علم متجدد در غیبت خدا
اشاره: آنچه امروزه به عنوان سیانس SCIENCE (یا علم متجدد) شناخته می شود همانطور که کراراً شنیده ایم بدون وجود طب ابن سینا، ریاضیات عمر خیام و نور شناسی ابن هیثم، یا امکان تحقق نمی یافت و یا از رسیدن به مرتبه ای که امروزه دست ...
مهندسی فرهنگی (8)
مهندسی فرهنگی (8)
مهندسی فرهنگی (8)
نهادمندی، تعامل ارگانیك و شكوفایی دانه ای لوبیا را به دل خاك می سپاریم و بعد از چند روز رسیدگی و نگهداری آن در محیط مرطوب و مساعد ، شاهد سبز شدنش هستیم.  به راستی چه سری در این دانه و هسته گیاهان است كه در شرایط مناسب ه...
نسبت منظر- مهندسی فرهنگی ( 6)
نسبت منظر- مهندسی فرهنگی ( 6)
نسبت منظر- مهندسی فرهنگی ( 6)
6)  اغلب پدیده ها ظاهراً حائز مراتبی از توازن و تناسب اند و لذا طبیعی و عادی جلوه می کنند و هرگاه تظاهرات معنی داری از خدشه – کاستی یا فزونی – اجزاء سیستمی رخ نماید جلب توجه می کند و در مواردی که تناسب و توازن به کمال خود نزد...
نرمالیته، پیوستگی و تدریج
نرمالیته، پیوستگی و تدریج
نرمالیته، پیوستگی و تدریج
، پیوستگی و تدریج پیام های طبیعت حتی در یک رفتار یکی دو تا نیست، انسان نازک اندیش وقتی بال های مرغ اندیشه را به دست بادهای فراکش می سپارد چندان در آسمان معانی اوج می گیرد که بدون احساس کمترین وزنی گویی حتی فارغ از کالبد جسما...
مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگی
آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده پیش از این به برخی جنبه های درونی آدمی پرداختیم که خاستگاه کشش ها و تمایلات انسانی بود و ریشه در دنیای بزرگ درون داشت چنانکه برخی به حق دنیای درون آدمی را دنیای بزرگتر نامیده اند و توصیه به ...
گرایشهای  سرشتی
گرایشهای سرشتی
گرایشهای سرشتی
مهندسی فرهنگی ( 3 ) پیشتر سخن از گرایش ها و تمایلات انسانی کردیم، اما به راستی می توان گستره وسیع این گرایش ها را احصاء و افراز کرد؟ برخی ریشه ای ترین آنها را در عشق و پرستش، حقیقت جویی، گرایش به خیر و رویگردانی از پلشتی، زیب...
مهندسی فرهنگی (2)
مهندسی فرهنگی (2)
مهندسی فرهنگی (2)
اخلاق و زندگی مهندسی فرهنگی (1) بنا نداریم در مقدمات بمانیم؛ بیایید بحث اثباتی کنیم و به اصل بپردازیم در این صورت زندگی ما مظهر و عرصه تجلی فرهنگ و فکر ماست چون می گویند « مردمان آن گونه می زیند که فکر می کنند» . اکنون ببین...
مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگی
در مهندسی فرهنگی با پیچیدگی های فراوانی مواجهیم چون موضوع آن عالی ترین جلوه های انسانی است و انگیزه های متنوعی در این حوزه مؤثرند . ما در کشور خود به ویژه شاهد ظرفیت فرهنگی قابل توجهی در گستره تاریخی و سیر تمدن بشری بوده ایم...
اعلامیه  در توبیخ کسانی که منکر فضل زنان هستند !
اعلامیه در توبیخ کسانی که منکر فضل زنان هستند !
اعلامیه در توبیخ کسانی که منکر فضل زنان هستند !
ها درتاریخ هستند ! « الاعلان بالتوبیخ ِلمَـن یَـنـْـكُـرُ فضل النّـساء و دورهُنَّ فى التـّـاریـخ » سخنى با مُـنكِـر از زمانى كه از شام به وطن باز آمدم تا بساط درس در مَـدْرَس الزّهراء (س) و سپس مُـدرِّس (1) در اندازم و گوشه ا...
زنان تاثیر گذار برسیر و سلوك عرفا
زنان تاثیر گذار برسیر و سلوك عرفا
زنان تاثیر گذار برسیر و سلوك عرفا
وصول به درجات والای معنوی؛ زنان را تا حد استاد ، پیش برده است، با توجه به مشكلات زنان، كج فهمی ها، تعصبات و... نسبت به زنان، چنین مسائلی بسیار پر اهمیت و با ارزش است كه نمونه ای در اینجا ذكر می شود. عین القضاة همدانی می نویس...
شوكت هزاران ساله زن ایرانی
شوكت هزاران ساله زن ایرانی
شوكت هزاران ساله زن ایرانی
" ای زن اینقدرگریه وزاری مكن و به خاطر بیاور كه دنیا برای دختران محنت سرایی بیش نیست" اما بسیار بیشتر ازآنكه مارتین لوتر، بنیانگذار عصر روشنگری مغرب زمین در سوگواری مرگ دخترش به همسرش كاترین، اینگونه دلداری دهد، د...
مشاركت سیاسی زنان یك ضرورت انكار ناپذیر
مشاركت سیاسی زنان یك ضرورت انكار ناپذیر
مشاركت سیاسی زنان یك ضرورت انكار ناپذیر
به رغم آنكه مشاركت سیاسی زنان امروز به عنوان یك دغدغه جهانی از سوی گروههای مختلف انسانی مورد توجه قرار گرفته است، هنوز در پس پرده سوالات مختلف مورد تردید قرار می گیرد. آیا مشاركت سیاسی زنان یك ضرورت اجتماعی است؟ آیا مشاركت س...
زن و مقام نبوت
زن و مقام نبوت
زن و مقام نبوت
«إنی جاعل فی الارض خلیفه»(1) بالاترین مقامی كه از سوی خداوند برای نوع انسان در نظر گرفته شده، مقام خلیفه اللهی است و آنچه از آیات قرآن بر می آید این است كه این مقام به صورت عام مطرح شده و مختص جنس خاصی نیست چنانچه مردان و ز...