تبیان، دستیار زندگی
زكات مواردی كه واجب است چه وقت بر شخص مكلف واجب می‌گردد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زكات به چند چیز تعلق می‌گیرد؟

زکات

سئوال: زكات به چند چیز تعلق می‌گیرد؟

جواب: زكات بنابر مشهور به 9 چیز تعلق می‌گیرد: 1) گندم 2) جو 3) خرما 4) كشمش 5) طلا 6) نقره 7) شتر 8) گاو 9) گوسفند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1853)

سئوال: زكات مواردی كه واجب است چه وقت بر شخص مكلف واجب می‌گردد؟

جواب: زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می‌شود كه غوره است، و موقعی كه خرما قدری خشك شد كه به او ثَمر می‌گویند زكات آن واجب می‌شود، ولی وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعی است كه خشك شده باشند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م1858)

سئوال: نصاب و حد معین گندم و جو و خرما و كشمش كه به واسطه‌ی آن زكات و اجب می‌گردد چقدر است؟

جواب: زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب بر سند و نصاب آنها 207/847 كیلوگرم است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1864)

سئوال: آیا زكاتی كه بر گردن كسی واجب شده باشد بعد از فوت آن شخص ورثه باید زكات را بپردازند؟

جواب: بلی، زكات جزء بدهی محسوب می‌شود و قبل از تقسیم ارثیه او باید پرداخت گردد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1886)

سئوال: اگر كسی زكات گندم و جو و خرما و كشمش را داده است آیا برای سال آینده هم باید زكات آن را بپردازد؟

جواب: اگر زكات آنها را داده حتی اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1874)

سئوال: اگر گندم و جو و یا خرما و انگور با آب باران یا آب آبیاری سیراب شود زكات آن فرق می‌كند؟

جواب: بلی اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران مشروب شود، زكات آن یك دهم است. و چنانچه از آب چاه باشد زكات آن یك بیستم است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج21، م1875)

سئوال: نحوه‌ی پرداخت زكات طلا به چه شكل است و آیا نصاب معین و خاصی دارد؟

جواب: طلا دو نصاب دارد: نصاب اولِ آن بیست مثقال شرعی است پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، انسان باید یك چهلم (40/1) آن را از بابت زكات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست. نصاب دومِ آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‌شود. یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار یك چهلم (40/1) آن را بپردازد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1896)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

ملازمه زکات و نماز در قرآن

موارد تعلق زکات واجب و مستحبی

چند نکته درباره زکات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.