تبیان، دستیار زندگی
مانند باران بود و بر دل ها ترنم داشت مانند چشمه لطف سرشارش تداوم داشت در سفره اش نان جوین خشک بود اما در کیسه خیرات نان گرم گندم داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مانند باران

امام مجتبی

مانند باران بود و بر دل ها ترنم داشت

مانند چشمه لطف سرشارش تداوم داشت

در سفره اش نان جوین خشک بود اما

در کیسه خیرات نان گرم گندم داشت

از برکت دستان او شهری نمک میخورد

شهری که درآزردن قلبش تفاهم داشت

هم دوست هم دشمن نمک بر زخم او پاشید

او باز هم شوق هدایت، درد مردم داشت

یا نیمه شب همسایه هایش را دعا میکرد

یا از غمی دیرینه با چاهش تکلم داشت

مرداب ها هرچند قدرش را نفهمیدند

او باز باران ماند و بر دل ها ترنم داشت

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


حسین عباسپور

مطالب مرتبط:

مرگ جانسوز

مظلوم چون على

تنها جنازه تو شد آماج تیر کین

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.