تبیان، دستیار زندگی
کارگاه یک روزه ی پژوهشی فیزیک با محوریت مفهوم مرکز جرم، روز شنبه دوم شهریورماه 1392 توسط تیمی از دانشجویان فیزیک مقطع کارشناسی، ارشد و دکترای دانشگاه صنعتی شریف در ساعت 8 الی 12 برگزار شد. جامعه ی هدف این کارگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان مجمتع آموزشی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صفری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش کارگاه یک روزه ی مرکز جرم

دبیرستان شایستگان – دوم شهریور ماه 1392

گزارش کارگاه یک روزه ی مرکز جرم دبیرستان شایستگان

کارگاه یک روزه ی پژوهشی فیزیک با محوریت مفهوم "مرکز جرم"، روز شنبه دوم شهریورماه 1392 توسط تیمی از دانشجویان فیزیک مقطع کارشناسی، ارشد و دکترای دانشگاه صنعتی شریف در ساعت 8 الی 12 برگزار شد. جامعه ی هدف این کارگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان مجمتع آموزشی شایستگان بودند.

گزارش کارگاه یک روزه ی مرکز جرم دبیرستان شایستگان

در بخش ابتدایی کارگاه، دانش آموزان با انجام آزمایش هایی ساده و در عین حال عمیق با مفهوم عملی مرکز جرم تا حدودی آشنایی پیدا کردند. در بخش بعدی کارگاه، ارایه ای نظری تر برای دریافت دقیق مفهوم فیزیکی مرکز جرم در نظر گرفته شده بود، در این بخش دانش آموزان با مشاهده ی اسلایدها و کلیپ های مرتبط درگیری ذهنی بیشتری با مفهوم مورد نظر پیدا کردند.

گزارش کارگاه یک روزه ی مرکز جرم دبیرستان شایستگان

در قسمت پایانی، دانش آموزان باید از آنچه در ساعات قبلی آموخته بودند استفاده کرده و یک عروسک تعادلی بندباز می ساختند. ابزارهایی که برای ساخت این عروسک در اختیار دانش آموزان قرار گرفت به شرح زیر بود:

یک عدد سیب زمینی

یک عدد قرقره ی آموزشی

دو عدد سیخ چوبی

مقداری گِل

گزارش کارگاه یک روزه ی مرکز جرم دبیرستان شایستگان

دانش آموزان باید با توجه به چیزی که آموخته بودند شیوه ی ایجاد تعادل پایدار با ابزاهای فوق را پیدا می کردند.

در نهایت مسابقه ای بین عروسک های تعادلی دانش آموزان برگزار شد و گروه برگزیده معرفی گردید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی