تبیان، دستیار زندگی
اساسا گیاهان به محیط های بیرون با تغییراتی در شدت و میزان رشد پاسخ می دهند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خفتگی گیاهان

اساسا گیاهان به محیط های بیرون با تغییراتی در شدت و میزان رشد پاسخ می دهند و در نواحی معتدل، ما عموما با خفتگی در زمستان مواجه هستیم.
هنگامی که هوا بسیار سرد است و آب در دسترس نیست، رشد گیاهان غیر ممکن می شود.
طی فصل زمستان، جوانه های درختان برگ ریز و درختچه ها، خفته باقی می مانند و مریستم های رأسی به خوبی در داخل فلس های محصور کننده حفاظت می شوند.
گیاهان علفی چند ساله زمستان را به صورت ساقه ها یا ریشه های ضخیم مملو از مواد غذایی طی می کنند.
بسیاری از دیگر گیاهان، مانند گیااهان یک ساله، زمستان را با تشکیل دانه طی می کنند.

در برخی اقلیم های خشک به طور فصلی، خفتگی دانه اساسا در فصل خشک، و بیشتر در تابستان، اتفاق می افتد. چنین گیاهانی به دلایل مشابهی شبیه گیاهان خفته در زمستان، در شرایط خشک خفته باقی می مانند.
گیاهان یک ساله به فراوانی درمناطقی با خشکسالی فصلی رخی می دهند. دانه ها برای امکان عبور گیاهان از فصل خشک، هنگامی که آب کافی برای رشد وجود ندارد، تشکیل می شوند. هنگامی که باران می بارد، دانه ها جوانه زده و گیاهان می توانند به سرعت رشد کرده و با دوره های نسبتا کوتاهی برای دسترسی به آب سازش یابند. مکانیزم هایی مانند شسته شدن مواد شیمیایی بازدارنده در جوانه زدن دانه از پوسته ی دانه با ترک خوردن مکانیکی پوسته های دانه، رویکرد هایی برای پیشرفت رشد و جوانه زدن دانه ها در مناطقی با خشکی فصلی هستند.
با وقوع بارش، مواد شیمیایی از پوسته ی دانه خارج می شوند و یا پوسته ی دانه در اثر فشار زیاد آب در رودخانه های پر آب زودگذر شکسته می شود.
خفتگی

دانه ها ممکن است برای مدت زمانی طولانی خفته باقی بمانند. بسیاری از لگوم ها با دانه های سخت و محکم تقریبا به آب و اکسیژن نفوذ ناپذیر هستند. این دانه ها اغلب ده ها سال یا بیشتر بدون توجه خاصی باقی مانده و در نهایت با شکاف پوسته های دانه و دسترسی به آب جوانه خواهد زد.

دوره ای از سرما نیز قبل از جوانه زدن برخی از انواع دانه ها مورد نیاز می باشد. دانه های برخی گیاهان نیز در هنگام دسترسی به آب مناسب و حرارت نسبتا بالا جوانه خواهند زد. به همین دلیل، دانه در برخی علف های هرز در فصول سردتر سال و بقیه در فصول گرم تر سال جوانه می زنند. به طور مشابه، دوره ای از سرما قبل از شکستگی خواب و نمو طبیعی برای جوانه های برخی از درختان و درختچه ها مورد نیاز می باشد. به همین دلیل، بسیاری از گیاهانی که به طور طبیعی در نواحی معتدل رشد می کنند در نواحی گرم تر نزدیک استوا خوب رشد نمی کنند، زیرا حتی در ارتفاعات بالا در منطقه ی استوایی، سرمای کافی را دریافت نمی کنند، و ارتباطات طول روز در نواحی معتدل متفاوت هستند.

خفتگی

به طور کلی گیاهان بالغ در فصول خشک یا سرد، که شرایط برای وقوع رشد نامناسب است، خفته باقی می  مانند. گیاهان خفته معمولا برگ هایشان را از دست می دهند و جوانه های زمستانی مقاوم به خشکی ایجاد  می شوند. دوره های نامساعد طولانی با تولید دانه ها طی می شود، دانه ها می توانند برای مدت های طولانی خفته باقی بمانند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی