تبیان، دستیار زندگی
راسپوتین به صورت شخص اول مملكت در آمده بود و تمام مامورین دولتی را به میل و دلخواه خود منصوب و معزول میكرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راسپوتین خادم یا خائن؟


راسپوتین به صورت شخص اول مملكت در آمده بود و تمام مامورین دولتی را به میل و دلخواه خود منصوب و معزول میكرد «گریگوری راسپوتین» متولد سیبری در سال 1872 راهب ماجراجو و سیاست‌ مدار روسی است. او به خاطر قدرت و نفوذ عجیبی در نیکلای دوم و همسر او داشت معروف است.


راسپوتین

ظهور راسپوتین در دربارتزار و اقدامات حیرت انگیز او بر روند تاریخ اثر گذارد و میتوان به تصریح گفت بخشی از نارضایی مردم روسیه از دربار تزارها و روی آوردن به رهبران بلشویك ، ناشی از حضور این مرد بوده است . راسپوتین چهره ای است متفاوت ، اگر چه جامه ی كشیشان را بر تن دارد اما یك پارچه مادیت و تن پرستی است .

راسپوتین به صورت شخص اول مملكت در آمده بود و تمام مامورین دولتی را به میل و دلخواه خود منصوب و معزول میكرد . راسپوتین عقیده داشت كه هر زنی بخواهد و هر مردی میل داشته باشد میتواند آزادانه در آغوش هم بخوابند و حتی در این كار آنقدر آزاد هستند كه در حضور دیگران نیز میتوانند به این كار مبادرت ورزند و خود او برای اثبات این عقیده و نشان دادن لذتی كه از آن پدید می آید به تشكیل مجالس هفتگی شبانه مبادرت می ورزید و در طی آن شب با زنها هم آغوش میشد و زنان و مردان دیگر كه حضور داشتند طبعادچار تحریك جنسی شده و در همان سالن به جان هم می افتادند و راسپوتین از مشاهده ی این منظره لذت میبرد .راسپوتین اصرار نداشت كه تشكیل این جلسات شهوترانی مخفی بماند و مردم متعصب و مذهبی روسیه از آن اطلاع حاصل نكنند لذا با كمال بی پروایی به اشاعه ی اخبار آن به وسیله ی ماموران خود كمك میكرد .

راسپوتین کشیشی کم سواد بود ، که اگر چه تحصیلات مناسب مذهبی نداشت ، اما هوش سرشاری در تاثیر گذاری بر اطرافیان داشت ، و این تاثیر گذاری تا آنجا پیش می رود که گفته می شود  راسپوتین از هیپنوتیزم و یا جادو برای کنترل مخاطبین خود استفاده می کرده است.

راسپوتین زادگاه کوچک خود را در روسیه ، برای سفری بی هدف ترک کرد ؛ زمانی که او وارد سنت پترزبورگ شد ، به کلیسای شهر وارد شد ، و ادعا کرد که مریم مقدس او را لمس کرده و صاحب « معنویت » شده است.

کشیش کلیسا ، به سوی او آمد و او را لمس کرد و به ناگاه در مقابل او زانو زد و از مردم حاضر در کلیسا خواست که از راسپوتین طلب شفاعت کنند و مردم چنین کردند!

از سوی دیگر در دربار تزار روسیه ، پسر و جانشین تزار ، یعنی «الکسی» ، به بیماری سختی مبتلا شده بود ، و پزشکان از درمان وی عاجر بودند ؛ تعداد معدودی از سران دربار از وضعیت الکسی مطلع بودند کشیش کلیسای سنت پترزبورگ هم از ماجرای بیماری ولیعهد باخبر بود ، او راسپوتین را به دربار معرفی کرد.

اینک دیگر راسپوتین قدیس دربار تزاری روسیه شده بود ، اگر چه برخی از اشراف درباری به او شک داشتند و از اعمال او ناراحت می شدند ، اما سایه حمایت ملکه از راسپوتین ، آنچنان سنگین و سهمگین بود که کسی جرات نمی کرد علیه او حرفی بزند و یا اقدامی کند

راسپوتین به دربار فراخوانده شد ، و ملکه او را کنار بستر پسر بیمار خود برد ، راسپوتین کنار « الکسی » نشست و پس از لمس وی مشغول بیان ورد های خاصی شد ، ناگهان حال الکسی بهبود یافت ، این مسئله موجب شگفتی ملکه و اطرافیان شد!

از آن پس، هر زمان که درباریان و یا ملکه به راسپوتین نیاز پیدا می کردند ، به دربار فراخوانده می شد ، اما مهارت راسپوتین در پیشگویی ها و اعمال خاص وی در درمان بیمارانْ و بر آوردن نیاز های ماورایی افراد ، کم کم کار را به جایی رساند که راسپوتین به یکی از همراهان و ملازمان خاص ملکه تبدیل شد و حتی ملکه برای وی قصری مجلل  اختصاص داد.

اینک دیگر راسپوتین قدیس دربار تزاری روسیه شده بود ، اگر چه برخی از اشراف درباری به او شک داشتند و از اعمال او ناراحت می شدند ، اما سایه حمایت ملکه از راسپوتین ، آنچنان سنگین و سهمگین بود که کسی جرات نمی کرد علیه او حرفی بزند و یا اقدامی کند.

یکی از نکات جالب و قابل تامل در شخصیت راسپوتین ، علاقه زاید الوصف او در معاشرت با بانوان می باشد . او علاقه زیادی به تعامل و هم صحبتی با زنان درباری داشت و با روی گشاده به امور ماورایی آنها  (از جمله بررسی خیانت احتمالی همسرانشان به آنها)می پرداخت ؛ این حرکات صمیمانه راسپوتین با زنان درباری ، گاه موجب به وجود آمد شایعات زیادی می شد که این مسئله خشم رجال درباری را افزون می کرد!

راسپوتین

راسپوتین با روح کاریزمای خود و یا با مهارت هیپنوتیزم و یا جادو ، بر افکار ملکه مسلط شده بود ، و بر تصمیم گیری های او تاثیر می گذاشت ، و این امر ، در زمانی که تزار روسیه برای فرماندهی جنگ به جبهه ها رفته بود و امور کشور به دست ملکه افتاده بود ، بسیار مهم تر می نمود ، چرا که اینک تصمیم گیری های ملکه که تحت نفوذ راسپوتین بود بر کل امپراتوری تزاری روسیه تاثیر می گذاشت ؛ و راسپوتین با چهره ی متدین ماب خود و رخسار خاضعانه خود ، تمامی اهداف و امیال خود را پیش می برد . تصمیم گیری های غلط ملکه که زیر سایه آموزه های راسپوتین گرفته می شد ، کشور روسیه را به سوی افول وحشتناکی هدایت می کرد و این مسئله اگر چه از دید ملکه که کورکورانه به فرامین مرشد خود ( راسپوتین ) گوش می کرد ، به دور بود ، اما اشراف دربار روسیه را به شدت نگران کرده بود

اما چرا راسپوتین که اکثریت پیشگویی هایش درست بود و کارهایی خارق العاده از او دیده شده بود ، در این برحه حساس جنگ ، که کشور نیاز شدیدی به هدایت درست داشت ، تصمیم گیری های غلطی را به ملکه تلقین می کرد ؟

عده ای بر آنند که راسپوتین از سوی دولت های غربی تربیت شده بود ، تا به دربار تزاری روسیه نفوذ کند و پس از جلب اطمینان از سران دربار ، امور را بدست گرفته و موجبات زوال و نابودی امپراتوری تزاری روسیه را فراهم کند.

اما گروهی دیگر معتقد اند که راسپوتین از طبقه پایین جامعه بود ، و زمانی که توانست در صدر امور قرار بگیرید ، سعی کرد تا انتقام خود را از اشرافیت تزاری بستاند.

غیبت تزار در دربار و افزایش نفوذ راسپوتین

از آنجا که خود تزار در دربار حضور نداشت و همسرش اداره امور جنگ را برعهده داشت، و نیز بعلت درست از آب درآمدن تمام پیش گویی ها و پیش بینی های راسپوتین، ملکه مستقیما از طریق پیش بینی های راسپوتین تاکتیکهای جنگی را به فرماندهان جنگ ابلاغ و آنها را موظف به تبعیت از آنها می کرد.

شکستهای پی در پی ارتش روسیه در جنگ، مردم و همچنین درباریان به نفوذ بیش از حد راسپوتین در دربار اعتراض کردند و خواستار اعمال راه حل اساسی در اینباره شدند. آنها حتی در نامه ای به ملکه انزجار خود را از این موضوع ابراز کردند که با بی توجهی ملکه روبرو شدند.

عده ای بر آنند که راسپوتین از سوی دولت های غربی تربیت شده بود ، تا به دربار تزاری روسیه نفوذ کند و پس از جلب اطمینان از سران دربار ، امور را بدست گرفته و موجبات زوال و نابودی امپراتوری تزاری روسیه را فراهم کند.

اما گروهی دیگر معتقد اند که راسپوتین از طبقه پایین جامعه بود ، و زمانی که توانست در صدر امور قرار بگیرید ، سعی کرد تا انتقام خود را از اشرافیت تزاری بستاند

کار به جایی می رسد که نخست وزیر با کفایت روسیه که مخالف ظلم های دستوری راسپوتین بوده است، بدستور ملکه و در مقابل چشمان تزار ترور می شود.

سر انجام سه شخص سرشناس به نامهای شاهزاده فلیکس یوسوپف (همسر دخترخاله تزار)، ولادیمیر میتروفانوویچ پوریشکوویچ (عضوی از دوما) و دوک اعظم دیمیتر پاولووییچ (پسرخاله تزار)، در طی جلسه ای رسمی راسپوتین را خطری جدی برای امنیت روسیه تلقی کردند. آنها در آن جلسه نقشه ترور وی را برای نجات کشور طراحی کردند, قرار شد شاهزاده فلیکس با استفاده از علاقه راسپوتین به زنها، وی را به بهانه درخواست مداوای همسر مریضش به منزلش بکشاند و با خوراندن سیانور در لای کیک و کلوچه و شراب او را بکشند. عاقبت كار راسپوتین به مرگ موجب شادمانی مردم شد و خیلی طول نكشید كه بعد از قتل راسپوتین ، انقلاب روسیه در سال 1917 به پیروزی رسید و خاندان رمانف سرنگون شده و همگی به قتل رسیدند .

فرآوری: طاهره رشیدی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منابع : 1- فارس نیوز / 2-  كتاب : راسپوتین -نویسنده : پرنس ژولین -ناشر: انتشارات سمیرا  -مترجم : منوچهر مطیعی / 3- هم میهن

مطالب مرتبط:

 نظام فئودالیسم چگونه نظامی بوده؟