تبیان، دستیار زندگی
روپوش من حمام کرد توی لگن در آب و کف از دست مامان خسته شد رفت این طرف رفت آن طرف
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روپوش من

روپوش

روپوش من حمام کرد

توی لگن در آب و کف

از دست مامان خسته شد

رفت این طرف رفت آن طرف

مامان ولی روی هوا

پیچاند او را سفت سفت

محکم فشارش داد و بعد

چلاند و آبش را گرفت

وقتی که روپوشم کمی

راحت شد از حمام سخت

با گیره ای توی حیاط

خوابید روی بند رخت

با آن همه چین و چروک

خیلی شل و وارفته بود

شد پیر روپوشم ولی

سنش فقط یک هفته بود

روپوش من چیزی نگفت

مامان خوبم هر چه کرد

چون آخر او را با اتو

مثل خودم یک بچه کرد

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: رشد نوآموز (ناصر کشاورز)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.