تبیان، دستیار زندگی
در سال 2012 حدود 124 میلیون و 500 هزار نفر یا به عبارت دیگر 24.8 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر یا محرومیت‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. این رقم در سال 2008 به میزان 23.7 درصد بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند درصد اروپایی ها فقیرند؟


در سال 2012 حدود 124 میلیون و 500 هزار نفر یا به عبارت دیگر 24.8 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر یا محرومیت‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. این رقم در سال 2008 به میزان 23.7 درصد بوده است.

اقتصاد اروپا

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال 2012 حدود 124 میلیون و 500 هزار نفر یا به عبارت دیگر 24.8 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر یا محرومیت‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. این رقم در سال 2008 به میزان 23.7 درصد بوده است.

این به معنای آن است که 19.1 درصد جمعیت فرانسه_یک نفر به ازای هر پنج نفر_در یکی از شرایط زیر به سر می‌برده است:

_در خطر فقر،

_در خطر محرومیت شدید مادی

در خطر زندگی با خانواده های با وضعیت اشتغال بسیار ضعیف. داده های اتحادیه اروپا نشان می دهد:

17  درصد جمعیت این اتحادیه در خطر فقر درآمدی بوده اند.یونان و اسپانیا بالاترین نرخ فقر درآمدی به ترتیب به میزان 23 و 22 درصد را داشته اند،و در مقایسه با آنها فرانسه نرخی 14.1 درصدی را تجربه کرده است.

در سال 2012 حدود 124 میلیون و 500 هزار نفر یا به عبارت دیگر 24.8 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر یا محرومیت‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. این رقم در سال 2008 به میزان 23.7 درصد بوده است

اقتصاد اروپا

10  درصد مردم این اتحادیه در محرومیت شدید مادی به سر می برند.این به معنای آن است که آنها مجبور به زندگی در شرایط محدودی بوده و به علت کمبود منابع مالی توان مالی برای پرداخت قبوض پرداختی عمومی یا گرم نگه داشتن خانه هایشان را ندارند.44 درصد از مردم بلغارستان در این شرایط به سر میبرند که در مقایسه با آن 5.3 درصد مردم فرانسه و 1 درصد سوئدی ها نیز شراسط مشابهی دارند.

10  درصد افراد اتحادیه اروپا در خانواده‌هایی که از نظر اشتغال وضعیت ضعیفی دارند زندگی می کنند. این به معنای آن است که بزرگسالان با کمتر از 20 درصد توان کاری خود به فعالیت مشغولند. کرواسی در این زمینه با 16 درصد رکورد دار است و نرخ فرانسه نیز 8.4 درصد است.

بخش اقتصاد تبیان

منبع فارس