تبیان، دستیار زندگی
اولین كارگاه آموزشی خانواده سفیران دانش آموز ، روز پنجشنبه مورخ 21/9/1392 در مدرسه دارالقرآن اصفهان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی ویژه خانواده ها برگزار شد

اولین كارگاه آموزشی خانواده سفیران دانش آموز ، روز پنجشنبه مورخ 21/9/1392  در مدرسه  دارالقرآن اصفهان  برگزار شد.

در این جلسه  كه با حضور خانواده های دانش آموزان سفیر مقاطع  راهنمایی و دبیرستان دارالقرآن  در ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر اصفهان برگزار گردید ، مهندس حكمت منش  مدیر دفتر اصفهان به ایراد سخن پرداختند.

آقای مهندس حكمت منش با بیان شرایط  فعلی  فضای مجازی ، شناخت  والدین با  آسیبها و تهدیدات فضای مجازی را امری ضروری دانستند.

ایشان در ادامه  استفاده از پتانسیلهای موجود در فضای مجازی كشور را امری مهم  دانسته  و به  نقش سایت تبیان در فضای مجازی كشور اشاره نمودند.

مهندس حكمت منش با  توجه به امكانات و خدمات رایگان سایت تبیان به اعضا خود ، استفاده از سایت تبیان را برای تك تك اعضا خانواده مفید دانسته  و در ادامه  نحوه ارتباط  خانواده ها با سایت تبیان و بهره بردن از بخشهای مختلف را بیان نمودند.

در ادامه این كارگاه به پرسشهای خانواده های دانش آموزان  پاسخ داده شد.

 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
 • كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
  كارگاه آموزشی سفیران دانش آموزی
گزارش و عکس: حامد خدابنده
تنظیم: هومن بهلولی