تبیان، دستیار زندگی
برایان دتمر از کتاب‌های قدیمی مجسمه‌هایی ساخته است که دیدن آن ها خالی از لطف نیست. این مجسمه ها دیدگاهی جدید در جهان ادبیات است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر


برایان دتمر از کتاب‌های قدیمی مجسمه‌هایی ساخته است که دیدن آن ها خالی از لطف نیست. این مجسمه ها دیدگاهی جدید در جهان ادبیات است.

هنرمند آمریکایی و مجسمه ساز در خلق آثار خود با کتاب، شناخته شده است. کار وی فراتر از مرزها رفته.  این مجسمه های بسیار موفق ارائه یک دیدگاه جدید در جهان ادبیات است.

 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
 • مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر
  مجسمه هایی در جهان ادبیات + تصاویر

بخش ادبیات تبیان


منبع: خبرگزاری فارس