تبیان، دستیار زندگی
آن که ما را بر صراط حق هدایت می کند چهارده قرن است بر دل ها حکومت می کند کیست او فرزند زهرا شاه عاشورائیان یک نگاه او به یک عالم کفایت می کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیماری فوق جنون

اربعین آغاز شوری دیگر است

آن که ما را بر صراط حق هدایت می کند                               چهارده قرن است بر دل ها حکومت می کند

کیست او فرزند زهرا شاه عاشورائیان                                   یک نگاه او به یک عالم کفایت می کند

تا حسین داریم بی تردید اهل عزتیم                                    شیعه با عشق حسین احساس لذت می کند

مکتب او مکتب فقه و اصول و منطق است                             اوست استادی که تدریس ولایت می کند

عشق بیماری ست یک بیماری فوق جنون                            هر که گوید یا حسین بر او سرایت می کند

خون و شیر شیعه با عشق حسین آمیخته ست                    شیعه از نام حسین اخذ شرافت می کند

زور گویی واژه واهی ست در فرهنگ ما                                 دشمن ما بی جهت اعمال قدرت می کند

شیعه در خط حسین و تابع فرمان اوست                              یا حسین می گوید و تجدید بیعت می کند

حزب حزب اللهیان حزب حسین بن علی ست                       شیعه از فرمان مولایش اطاعت می کند

در کدامین حزب یک کودک بُوَد صاحب نظر                              اصغر شش ماهه در محشر شفاعت می کند

ضابطه یا نظم و نوبت در امور دنیوی ست                              حالِ ما را حضرت مولا رعایت می کند

هیچ نوبت بر عزاداران مولا نیست نیست                              این حسین است کارها خارج ز نوبت می کند

خوف محشر از کسی باشد که او بی صاحب است                 صاحب ما در قیامت هم قیامت می کند

فاطمه در روز محشر هیئتی ها از شما                                 مطمئن باشید اظهار رضایت می کند

«سید خوش زاد» را با دین فروشان کار نیست                       شاعر ما با حسین گویان رفاقت می کند

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


سید حسن خوشزاد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.