تبیان، دستیار زندگی
گروهی از افراد، علاقه دارند مشخصات و اطلاعات آماری در خصوص قرآن داشته باشند، پس بر آن شدیم تا نسبت به این خواسته برخی از قرآن‌دوستان، مطلبی را ارائه بدهیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکته‌های جذاب قرآنی


گروهی از افراد، علاقه دارند مشخصات و اطلاعات آماری در خصوص قرآن داشته باشند، پس بر آن شدیم تا نسبت به این خواسته برخی از قرآن‌دوستان، مطلبی را ارائه بدهیم.


قرآن سے زندگی میں بہار

- قرآن دارای 323671 حرف است.

- قرآن دارای 77701 کلمه است.

- قرآن دارای 6236 آیه است.

- قرآن دارای 114 سوره است.

- قرآن دارای 30 جزء است.

- قرآن دارای 120 حزب است.

- 5098 محل وقف در قرآن وجود دارد.

- 1771 مد در قرآن وجود دارد.

- 1015030 نقطه در قرآن وجود دارد.

- 39586 کسره در قرآن وجود دارد.

- 93243 فتحه در قرآن وجود دارد.

- 4804 ضمه در قرآن وجود دارد.

- 3272 همزه در قرآن به کار رفته است.

- 19253 تشدید در قرآن به کار رفته است.

سوره‌های گروهی:

* سوره‌هایی که با حروف مقطعه «حم» آغاز شده‌اند (مۆمن، فصلت، زخرف، شوری، احقاف، دخان و جاثیه) را حوامیم نامیده‌اند.

* سوره‌های حمد، انعام، کهف، سبأ و فاطر را حامدات می‌گویند.

* سوره‌های فتح، سجده، حشر، طلاق، ن و القلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم را ممتحنات می‌گویند.

* سوره‌های اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی، به مسبّحات معروفند.

* سوره‌هایی که دارای سجده‌ی واجب هستند، عزائم می‌گویند. (فصلت، نجم، علق، سجده)

* سوره‌های اسرا، کهف، مریم، طه و انبیا را عتاق نامیده‌اند.

* به سوره‌های شعراء، نمل و قصص، طواسین می‌گویند.

* به سوره‌های بقره و آل عمران، زهروان می‌گویند.

* به سوره‌های انفال و توبه، قرینتین می‌گویند.

* به سوره‌های فلق و ناس، معوذتین می‌گویند.

* پنج سوره از قرآن که با کلمه‌ی «قل» آغاز می‌شوند (جن، کافرون، اخلاص، فلق و ناس) را مقولات نامیده‌اند.

* سوره‌هایی که با واژه‌ی إذا آغاز شده‌اند را زمانیه نامیده‌اند.

* سوره‌هایی که با تسبیح شروع می‌شوند، به عروس‌های قرآن معروفند.

* سوره‌هایی که با «المر» آغاز شده‌اند را بساتین قرآن نامیده‌اند.

قرآن

چیستان‌‌های قرآنی:

آن چیست که زینت قرآن است؟ صوت زیبا.

آن چیست که افضل‌ترین چیزها بعد از خداوند است؟ قرآن.

آن چیست که بهار قرآن است؟ ماه رمضان.

آن چیست که اولین و آخرین علم‌ها در آن است؟ قرآن.

آن چیست که جاده‌ی قرآن است؟ دهان.

آن چیست که سرمایه‌ی دین است؟ قرآن.

آن چیست كه نگاه کردن به آن عبادت است؟ قرآن.

آن چیست که بهترین ذکرهاست؟ قرآن.

اسامی و القاب قرآن:

* کدام آیه را آیه‌ی صلوات می‌گویند؟ آیه‌ی 56 سوره‌ی احزاب.

* به کدام آیه، آیه اکمال‌الدین می‌گویند؟ آیه 3 سوره‌ی مائده.

* کدام آیه معروف به آیه شهادت است؟ آیه 18 سوره‌ی آل عمران.

* کدامیک از آیات قرآن را آیه مباهله نامیده‌اند؟ آیه 61 سوره‌ی آل عمران.

* کدام آیه، به آیه‌ی تبلیغ، مشهور شده است؟ آیه 67 سوره مائده.

* کدام آیه را سید آیه‌های قرآن نامیده‌اند؟ آیة‌الکرسی.

* کدامیک از آیات را آیه حجاب نامیده‌اند؟ آیه 31 سوره نور.

* کدام آیه به آیه‌ی امانت معروف است؟ آیه 72 سوره احزاب.

* کدام آیه به آیه لیلة‌المبیت معروف شده است؟ آیه 207 سوره بقره.

* کدام آیه را آیة‌الکرسی نامیده‌اند؟ آیه 255 سوره بقره.

* کدام آیه به آیه‌ی موّدت مشهور شده است؟ آیه 23 سوره شوری.

* کدام آیه به آیه‌ی تطهیر معروف است؟ آیه 33 سوره احزاب.

* کدام آیه را دعای سواران نامیده‌اند؟ بخشی از آیه 13 و 14 سوره زخرف.

* به کدام آیه قرآن آیه‌ی دَین می‌گویند؟ آیه 282 سوره بقره.

* به کدام آیه، آیه‌ی استرجاع می‌گویند؟ آیه 156 سوره بقره.

* آیه میثاق، کدام آیه است؟ آیه 172 سوره اعراف.

* کدام آیه را آیه ولایت نامیده‌اند؟ آیه 155 سوره مائده.

* به کدام آیه، آیه‌ی تفکر می‌گویند؟ آیه 191 سوره آل عمران.

* کدام آیه قرآن، آیه محارم است؟ آیه 23 سوره نسا.

* کدام آیه را آیه احسان نامیده‌اند؟ آیه 134 سوره آل عمران.

* آیه حرمت غیبت، کدام آیه است؟ آیه 12 سوره حجرات.

* کدام آیه را آیه عزّت نامیده‌اند؟ آیه 111 سوره اسراء.

* آیه مشهور نور، کدام آیه است؟ آیه 35 سوره نور.

* آیه قصاص در کدام سوره قرار گرفته؟ سوره بقره آیه 178.

* کدام آیه به شق‌القمر معروف است؟ آیه 1 سوره قمر.

* آیه استعاذه در کدام سوره قرار گرفته است؟ سوره نحل آیه 98.

منبع: جام


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از: neka57

برگرفته از انجمن: قرآن و عترت

مطالب مرتبط:

آیاتی حکیمانه از قرآن کریم (1)

آیاتی حکیمانه از قرآن کریم (2)