تبیان، دستیار زندگی
سپس یادشده به دوست خود متذكر گردید كه این مجله را پیدا كرده و برایش خریداری كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاه در راهرو زیرزمینی نیویورك!+ سند


سپس یادشده به دوست خود متذكر گردید كه این مجله را پیدا كرده و برایش خریداری كند.

شاه درراهرو زیرزمینی نیویورك!+ سند

تاریخ‌گزارش: 13/3/48

از: 20 ه ‍ 3

شماره‌ گزارش: 13529/20 ه ‍ 3

موضوع: حاج ابوطالب سلیمانی‌فر

نامبرده بالا در یك صحبت خصوصی اظهار داشت در بهمن ماه 1347 مجله امید ایران عكسی از راهروهای زیرزمینی نیویورك كه در آنجا رجال با یكدیگر رابطه جنسی دارند انداخته كه در میان این رجال عكس شاه، نیز می‌باشد یك شماره از این مجله را شخصی به مسجد و تكیه دباغخانه آورده بود كه من دیدم سپس یادشده به دوست خود متذكر گردید كه این مجله را پیدا كرده و برایش خریداری كند.

به گزارش عملیاتی خبر توجه شود.

آقای سپهر

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

مطالب مرتبط:

ماهیت نظام سیاسی محمدرضا پهلوی 

5ویژگی استبدادی محمدرضا پهلوی