تبیان، دستیار زندگی
لایحه بودجه سال 93 کشور توسط دولت به مجلس ارائه و تکلیف بودجه سال آینده دانشگاههای کشور در این لایحه مشخص شد، امسال برای نخستین بار بودجه دانشگاه شهید بهشتی نسبت به سایر دانشگاههای تهرانی افزایش بیشتری داشته است. همزمان با ارائه بودجه سال 93 کشور به مجلس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کدام دانشگاه پولدار می شود؟


لایحه بودجه سال 93 کشور توسط دولت به مجلس ارائه و تکلیف بودجه سال آینده دانشگاههای کشور در این لایحه مشخص شد، امسال برای نخستین بار بودجه دانشگاه شهید بهشتی نسبت به سایر دانشگاههای تهرانی افزایش بیشتری داشته است.
هزینه دانشگاه

همزمان با ارائه بودجه سال 93 کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف لایحه بودجه دانشگاههای کشور مشخص شد. بر خلاف سالهای گذشته، بودجه سال آینده دانشگاهها سه ماه زودتر به مجلس ارائه شد.

در جداول ذیل، رقم پیشنهادی بودجه 42 دانشگاه مستقر در تهران و برخی دیگر از استانهای کشور اعلام شده است. در جدول نخست بودجه پیشنهادی دانشگاههای تهران و در جدول بعدی بودجه 30 دانشگاه کشور ذکر شده است.

جدول بودجه سال 93 دانشگاههای تهران

نام دانشگاه

مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال

تهران

5.518.951

شهید بهشتی

2.253.221

صنعتی امیرکبیر

1.592.155

صنعتی شریف

1.787.616

الزهرا(ع)

815.312

علم و صنعت

1.394.153

علامه طباطبایی

1.281.758

هنر

315.293

شاهد

1.386.617

تربیت مدرس

1.858.372

خواجه نصیرالدین طوسی

693.081

خوارزمی

918.317

بر اساس این جدول، دانشگاه تهران و بعد از آن دانشگاه شهید بهشتی دارای بیشترین بودجه و دانشگاه هنر با کمترین بودجه میان دانشگاههای تهرانی مشخص شده اند. لازم به یادآوری است که دانشگاه صنعت آب و برق امسال به دانشگاه شهید بهشتی ملحق شد.در سالهای گذشته، بودجه دانشگاه تهران گوی سبقت را از سایر دانشگاههای تهرانی می ربود.

جدول بودجه سال 93 دانشگاههای سایر استانها

نام دانشگاه

مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال

شیراز

2.007.205

اصفهان

1.124.733

باهنر کرمان

1.117.592

بوعلی سینا همدان

888.156

بین المللی امام خمینی قزوین

521.115

ملایر

315.068

شهرکرد

450.943

فردوسی مشهد

1.321.810

صنعتی اصفهان

1.212.153

تبریز

1.581.789

شهید چمران اهواز

1.339.176

گیلان

1.008.026

لرستان

581.224

رازی کرمانشاه

799.325

کردستان

643.245

سیستان و بلوچستان

1.147.198

مازندران

645.560

زابل

771.236

یزد

768.383

اراک

396.930

تفرش

159.961

ارومیه

1.030.554

ایلام

344.230

هرمزگان

387.613

یاسوج

435.091

سمنان

826.534

شاهرود

558.798

خلیج فارس

435.265

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

439.967

بیرجند

695.079

همچنین بر اساس این جدول، دانشگاه شیراز در میان دانشگاههای سایر استان ها دارای بیشترین بودجه و دانشگاه تفرش نیز دارای کمترین رقم بودجه در میان 30 دانشگاه مذکور به شمار می آیند.

این بودجه ها در حالی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که وزارت علوم از وضعیت بودجه ای پیشنهاد شده دانشگاهها، رضایت چندانی ندارد.

بخش اجتماعی تبیان

منبع : مهر