تبیان، دستیار زندگی
كسانی كه در زلزله‌ها (مانند زلزله‌ی بم) از دنیا می‌روند حكم غسل و كفن آنها چگونه است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم مزد گرفتن برای غسل میت

غسل

سئوال: مزد گرفتن برای غسل میت آیا جایز است؟ پس چرا بعضی مزد می‌گیرند؟

جواب: برای غسل دادن میت جایز نیست مزد گرفت، ولی اگر بعضی مزد می‌گیرند آن راجع به انجام كارهای مقدماتی غسل است كه واجب نمی‌باشد، كه در این صورت مزد گرفتن جایز است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م567 (

سئوال: به چه شكل باید میت را تیمم داد، لطفاً شیوه‌ی آن را بیان كنید؟

جواب: كسی كه میت را تیمم می‌دهد، می‌تواند در صورت امكان دست میت را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بكشد و اگر به این صورت ممكن باشد لازم نیست به دست شخص زنده هم او را تیمم داد والاّ باید شخص زنده او را تیمم دهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م569 (

سئوال: چنانچه فردی در جبهه شهید گردد آیا غسل بر او واجب است یا خیر؟ حال اگر زخمی شود و در بیمارستان فوت شود مسأله چه صورتی پیدا می‌كند، آیا با شهید شدن در صحنه عملیات تفاوت دارد؟

جواب: شهید در جبهه غسل ندارد ولی كسانی كه زنده بیرون آورده می‌شوند و در خارج جبهه به شهادت می‌رسند باید غسل داده شوند هر چند شهید محسوب می‌شوند. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره) ج1، ص78، س190(

سئوال: چنانچه فردی به بدن شهیدی كه در صحنه‌ی عملیاتی شهید گردیده دست بزند آیا غسل مس میت بر او واجب است یا خیر؟ اگر زخمی شود و بعداً خارج از صحنه شهید گردد چطور؟ در موقع دفن شهید آیا كفن و نماز بر او واجب است یا مستحب؟

جواب: هر جا شهید غسل ندارد، مس او هم سبب غسل نمی‌شود و با لباس خودش بعد از نماز میت دفن می‌شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی (ره) ج1، ص79، س190 و 191(

سئوال: اگر كسی اشتباهاً میت را ابتدا با آب كافور و سپس با آب سدر غسل دهد و بعد از دفن میت، متوجه اشتباهش شود، در صورتی كه مدتی از دفن میت گذشته باشد، آیا باید نبش قبر كنند و غسل صحیح را انجام دهند؟

جواب: اگر بدن میت هنوز فاسد و متلاشی نشده و نبش قبر موجب هتك میت یا حرج دیگران نمی‌شود، نبش قبر برای تدارك غسل لازم است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م643 ـ ر.ک استفتائات امام خمینی (ره) ج1، ص84، س211(

سئوال: چنانچه میتی را به هیچ عنوان نتوان غسل داد بنا بر فرض مسأله این میت از ناحیه گوش و دهان و بینی خونریزی دارد آیا به نظر مبارك می‌توان پلاستیكی آورد و سر میت را داخل آن پلاستیك كرد و آن را از روی پلاستیك غسل داد یا خیر؟ و آیا می‌شود كه حنوط بر میت را از روی پلاستیك انجام داد یا حتماً باید پلاستیك را باز كرد و روی پیشانی میت حنوط گذاشت؟

جواب: در صورت امكان صبر كنند تا خون قطع شود و گرنه جاهایی را كه خون می‌آید با چسب یا چیزهایی كه موجب بند آمدن خون می‌شود مسدود كنند و بعد از بند آمدن خون میت را غسل دهند و اگر خون قطع نشد به همان حال با آب كر یا جاری غسل دهند. مثلاً آب سدر را در ظرفی بریزند و آب لوله را كه در حكم جاری است به آن ظرف متصل كنند و بر بدن میت بریزند و آب كافور را هم همین طور، البته بعد از غسل اعضاء تیمم میت را خشك كرده و احتیاطاً میت را تیمم هم بدهند. (ر.ك تحریر الوسیله، ج1، ص70، م3(

سئوال: كسانی كه در زلزله‌ها (مانند زلزله‌ی بم) از دنیا می‌روند حكم غسل و كفن آنها چگونه است؟

جواب: غسل و كفن و دفن آنها هم واجب است. (ر.ك عروه الوثقی، ج1، ص250(

سئوال: در چه مواردی به جای غسل، میت را باید تیمم داد؟

جواب: اگر امكان غسل فراهم نباشد به جهت نبود آب یا له شدن بدن و... باید تیمم داده شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م568(

سئوال: اگر سدر و كافور نباشد یا در دسترس نباشد وظیفه چیست؟

جواب: سه غسل را با آب خالص انجام دهند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م554(

سئوال: در غسل میت آیا باید به نظر مرجع تقلید غسال میت غسل داده شود یا خود میت؟

جواب: غسال باید به وظیفه خود عمل كند. (ر.ك عروه الوثقی، ج1، ص250(

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم ـ بخش استفتائات

مطالب مرتبط:

مستحبات نماز میت(1)

مستحبات نماز میت(2)

نماز میت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.