تبیان، دستیار زندگی
اگر میتی در حال حیض یا جنابت بمیرد، آیا باید قبل از غسل میت او را غسل جنابت یا غسل حیض بدهند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا مرد می‌تواند میت زن را غسل دهد؟

غسل

سئوال 1: اینكه می‌گویند غسل میت واجب است، آیا یك غسل واجب است یا اینكه چند غسل؟

جواب: واجب است میت را سه غسل بدهند: 1) به آبی كه با سدر مخلوط باشد. 2) به آبی كه با كافور مخلوط باشد. 3) با آب خالص. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م55)

سئوال 2: در غسل میت، هنگامی كه میت را می‌خواهند با آب سدر غسل دهند، میزان سدر در آب چقدر باید باشد همین طور هنگام غسل با آب كافور؟

جواب: سدر و كافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد كه آب را مضاف كند و به اندازه‌ای هم كم نباشد، كه نگوید سدر و كافور با آب مخلوط نشده است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م55)

سئوال 3: كسی كه برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام كردن سعی بین صفا و مروه بمیرد یا اینكه اگر در احرام عمره باشد و پیش از تقصیر بمیرد، آیا می‌توان میت را با آب كافور غسل داد؟

جواب: خیر، در این مورد میت را نمی‌توان با آب كافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسلش دهند. (ر.ك توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م553)

سئوال 4: آیا نیت در غسل میت واجب است؟ اگر غسال نیت نكند،‌غسل میت صحیح است؟

جواب: بلی ـ كسی كه میت را غسل می‌دهد، باید نیت كند و قصد قربت داشته باشد یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و اگر به همین نیت تا آخرِ غسل سوم باقی باشد كافی است و تجدید نیت در هر غسل لازم نیست ـ بنابراین اگر غسال در غسل میت نیت نكند، غسل میت باطل است. (ر.ك توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م556 )

سئوال 5: بچه‌ی سقط شده باید تا چند ماهگی برسد تا غسل او واجب شود؟

جواب: بچه‌ی سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، و اگر چهار ماه به پائین باشد باید او را در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن كنند. (ر.ك توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م558)

سئوال 6: آیا مماثل بودن در غسل میت واجب است یعنی مرد می‌تواند زن را غسل دهد؟

جواب: اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد، این غسل باطل است. ولی زن می‌تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می‌تواند زن خود را غسل دهد. (ر.ك توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م55)

سئوال 7: اگر برای غسل دادن میتی كه مرد است، مرد پیدا نشود، زنانی كه با او محرمند می‌توانند او را غسل دهند؟

جواب: بلی ـ می‌توانند این زنان كه با میت محرمند، او را غسل دهند و همین طور اگر برای غسل میت زن، زن دیگری نباشد، مردهایی كه با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطه‌ی شیر خوردن با او محرم شده‌اند، می‌توانند از زیر لباس، او را غسل دهند. (ر.ك توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م561)

سئوال 8: اگر میتی در حال حیض یا جنابت بمیرد، آیا باید قبل از غسل میت او را غسل جنابت یا غسل حیض بدهند؟

جواب: خیر ـ لازم نیست او را غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل میت برای او كافی است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م566)

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اندیشه قم ـ بخش استفتائات

مطالب مرتبط:

مستحبات نماز میت

مستحبات نماز میت

نماز میت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.